DREAMS: Podpora rozmanitosti pri prechode zo základnej na strednú školu s cieľom zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky

DREAMS je 24-mesačné strategické partnerstvo Erasmus+ pozostávajúce z troch škôl a dvoch neziskových organizácií, ktoré sa snažia bojovať proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, najmä tam, kde je silná kultúrna rozmanitosť. Projekt bol doteraz realizovaný v Španielsku, Taliansku a Portugalsku.

Cieľom projektu je zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky podporou študentov, učiteľov, rodín a školských komunít pri zabezpečovaní hladkého prechodu zo základnej na strednú školu so začlenením všetkých foriem rozmanitosti. Medzi ciele programu patrí skúmanie súčasných postupov a skúmanie potrieb žiakov pri prechode zo základných škôl na stredné školy, hodnotenie a tvorba metodiky vychádzajúcej z potrieb procesovej práce a divadla utláčaných, hodnotenie metodológie prostredníctvom pilotných workshopov a aktivít na školách a vytvorenie súboru nástrojov na hladký prechod na základe výsledkov.

Projekt vytvoril viacero nástrojov pre rôzne cieľové skupiny, ako napríklad správu o osvedčených postupoch, príručku pre učiteľov a poradcov, rodinnú brožúru a zdroje a nástroje pre študentov. Zdroje sú dostupné v angličtine, španielčine, portugalčine a taliančine.

Typ
Osvedčený postup (indirect evidence)
Krajina
Portugalsko; Taliansko; Španielsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár