Nástroj na formatívne hodnotenie klímy v triede

Nástroj na formatívne hodnotenie klímy v triede bol vyvinutý v kontexte správy „Formatívny, inkluzívny, celoškolský prístup k hodnoteniu sociálneho a emocionálneho vzdelávania v EÚ“, ktorého cieľom je poskytnúť komplexné a holistické hodnotenie klímy v triede a viesť učiteľov a žiakov k tomu, aby spoločne uskutočnili pozitívne zmeny v triede

Nástroj pozostáva z deviatich indikátorov na hodnotenie kvality klímy v triede: 

  • kultúrna ústretovosť a inklúzia,
  • pocit bezpečia, vrátane prevencie a ochrany pred šikanovaním,
  • pozitívne riadenie triedy,
  • starostlivé vzťahy medzi učiteľmi a študentmi,
  • partnerské vzťahy založené na podpore,
  • spolupráca vrátane spoločného učenia sa,
  • aktívne zapájanie sa študentov do zmysluplných vzdelávacích činností,
  • výzvy a vysoké očakávania u všetkých študentov,
  • hlas študentov, vrátane účasti študentov na rozhodovaní.

Deväť indikátorov je prezentovaných prostredníctvom dotazníka, ktorý pomáha učiteľom a študentom identifikovať silné stránky a ciele na zlepšenie v každej oblasti. Nástroj môžu triedni učitelia upraviť podľa povahy svojej skupiny tak, aby bol užitočný z kultúrneho hľadiska a vhodný pre rozvoj.

Typ
Document (direct evidence)
Krajina
Malta; Taliansko; Írsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Preložiť (Len pre zaregistrovaných používateľov)