Znižovanie predčasného ukončenia školskej dochádzky s cvičným podnikom (RUSESL)

Hlavným cieľom projektu RUSESL je zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky (ESL) u študentov v neskorších ročníkoch stredných škôl, čo je cieľová skupina, ktorá je často prehliadaná, keďže právna definícia predčasného ukončenia školskej dochádzky hovorí o neúčasti na školskej dochádzke pred dosiahnutím veku 16 rokov, alebo pred ukončením 3 rokov postprimárneho vzdelávania.

Projekt využíval metodiku cvičného podniku (PE). Cvičný podnik je spoločnosť riadená študentmi, ktorá simuluje operácie skutočného podnikania, kde sa študenti učia, ako pracovať v tíme, prevziať zodpovednosť, rozvíjať vlastnú iniciatívu a zlepšujú si svoje mäkké, profesionálne a technické zručnosti. Tento projekt financovaný z prostriedkov programu Erasmus+ vytvoril komplexné príručky a správy (v piatich jazykoch):

  • Národné správy obsahujú informácie týkajúce sa údajov a štatistík o ESL a situácii v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, identifikujú dôvody ESL a zbierajú osvedčené postupy týkajúce sa poradenstva v školách.
  • Porovnávacia správa predstavuje spoločnú intervenčnú metodiku na zavedenie prístupu PE v partnerských krajinách, pričom zároveň zachováva perspektívu EÚ.
  • Sprievodca aplikáciou predstavuje úplnú metodiku PE na základe poznatkov z iných správ a pilotných skúseností vrátane príkladov zavádzania PE a metód hodnotenia.
Typ
Document (indirect evidence)
Krajina
Bulharsko; Litva; Nemecko; Taliansko; Španielsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :