Moje vzdelanie, moja práca, moja budúcnosť

Moje vzdelanie, moja práca, moja budúcnosť je projekt, ktorého cieľom je predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a nabádať a inšpirovať študentov, aby pokračovali vo vzdelávaní.

V rámci tohto projektu mali študenti príležitosť dozvedieť sa o rôznych povolaniach, ktoré v súčasnosti existujú v ich krajine a v Európe, ako aj dozvedieť sa o budúcich povolaniach. Zorganizovali sa rôzne semináre, v rámci ktorých mohli rozvíjať svoje zručnosti a ktoré im pomáhali zvoliť si správne smerovanie budúcej kariéry. Študenti sa naučili základný postup pri zakladaní vlastnej firmy. V rámci tohto projektu sa študenti nabádali, aby rozvíjali zručnosti potrebné pre 21. storočie, ako napríklad komunikácia, spolupráca, kritické myslenie a tvorivosť, a aby chápali, aké dôležité je vzdelanie pre ich budúcu kariéru, ako aj pre ich rozvoj a osobný život.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Cyprus
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Individuálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár