Zoom2Choose – kariérové poradenstvo

Zoom2Choose je nástroj kariérového poradenstva, ktorý pomáha mladým ľuďom predstaviť si svoju budúcnosť pomocou fotografií v podobe vizuálneho odrazového mostíka.

V tomto projekte sa navrhujú dva nástroje, ktoré môže použiť pomerne široká cieľová skupina, a najmä osoby s problémami súvisiacimi s gramotnosťou. Nástroj Zoom2Choose je založený výlučne na klasifikovaní fotografií a ponúka profesijným poradcom výsledky, vďaka ktorým môžu lepšie pomáhať mladým ľuďom pri výbere povolania. V rámci nástroja s názvom100 pracovných miest je možné si všetky texty prečítať, ale aj vypočuť, na základe čoho je nástroj prístupnejší širšiemu okruhu študentov.

Najinovatívnejší aspekt projektu spočíva v tom, že popri kariérovom poradenstve a pomoci pri zostavovaní kariérového plánu jednotlivca poskytuje aj jazykové cvičenia, v ktorých sa prezentujú rôzne pracovné miesta. Nástroj je určený na použitie buď v materinskom jazyku, alebo v cudzom jazyku vrátane troch najčastejšie študovaných jazykov.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Európa
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár