Moduly počiatočného vzdelávania učiteľov (ITE) zamerané na vzdelávanie bilingválnych detí a všeobecné vzdelanie/kresťanské štúdiá, filozofiu života a občianstvo

Účelom modulu zameraného na vzdelávanie bilingválnych detí je pripraviť všetkých budúcich učiteľov v Dánsku na vyučovanie bilingválnych detí. Cieľom modulu je pripraviť budúcich učiteľov, aby dokázali určiť výzvy pri vzdelávaní spojené s druhým (štátnym) jazykom pri vyučovaní poznatkov daného predmetu a aby podporovali bilingválny jazykový a študijný rozvoj žiakov v jazykovo rozmanitých triedach. Účelom modulu zameraného na všeobecné vzdelanie/KLM je pripraviť všetkých budúcich učiteľov v Dánsku, aby dokázali interpretovať ciele verejného školstva, rozvíjať profesijnú etiku a zvládať zložité výzvy učiteľskej práce v kontexte kultúrnej, hodnotovej a náboženskej rozmanitosti. Jeho cieľom je, aby sa budúci učitelia „citlivo a uvedomelo (...) venovali etickým, politickým, demokratickým a náboženským výzvam spojeným so vzdelávaním, zapájaním rodičov a školstvom v globalizovanej spoločnosti“. Obe opatrenia sú povinné na všetkých fakultách univerzít poskytujúcich počiatočné vzdelávanie učiteľov v Dánsku.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Dánsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár