Slávik – projekt mentorstva a integrácie

V programe Slávik sa študentovi Pedagogickej vysokej školy v Zugu (Pädagogische Hochschule, PH Zug) pridelí dieťa vo veku od 8 do 12 rokov, ktoré navštevuje základnú školu s veľkým počtom detí s migrantským a/alebo menšinovým pôvodom. V roku 2016/2017 sa na programe zúčastnilo 11 študentov univerzity v Zugu. Programom sa počas siedmich až ôsmich mesiacov podporujú stretnutia mentora a dieťaťa každý týždeň na dve až tri hodiny. Počas týchto neformálnych stretnutí sa mentor a dieťa spoločne venujú rôznym činnostiam ako sú návšteva zoo, kina, spoločné športovanie atď. Hlavným cieľom programu Slávik je podporiť rozvoj budúceho učiteľa v oblasti medzikultúrneho porozumenia a učenia sa prostredníctvom mentorstva sociálne a etnicky rôznorodých detí. Snahou je aj uľahčiť kontakt medzi vysokoškolskými študentmi a žiakmi škôl a preklenúť tak medzeru medzi teóriou a praxou vo vzdelávaní učiteľov.

Typ
Osvedčený postup (direct evidence)
Krajina
Švajčiarsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Miestne finančné prostriedky; Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár