Bilingual Supportive Material for Migrant Children in Europe (AVIOR) (Dvojjazyčný podporný materiál pre deti migrantov v Európe (AVIOR))

Obraz: AVIOR project logo

Projekt AVIOR financovaný programom Erasmus+ sa zameral na zlepšenie základnej matematickej a čitateľskej gramotnosti detí migrantov a zníženie rozdielov vo výsledkoch medzi domácimi a cudzími žiakmi pomocou dvojjazyčných materiálov, zlepšením odbornej spôsobilosti učiteľov a posilnením zapojenia rodičov migrantov. AVIOR prebiehal od decembra 2016 do augusta 2019.

Projekt AVIOR zvolil trojaký prístup: 1) Dvojjazyčné zdroje: preklad a úprava materiálov vysokej kvality2) Budovanie kompetencie učiteľov pri vytváraní inkluzívnych viacjazyčných tried3) Vytváranie sietí spolupráce medzi učiteľmi a rodičmi 48 učiteľov materských škôl a základných škôl v desiatich európskych mestách, obciach a dedinách podporovalo účasť rodičov v triede tým, že rodičia triede čítali príbehy v ich rodnom jazyku, pričom učiteľ opakoval príbeh v školskom jazyku, alebo učitelia diskutovali s rodičmi o tom, ktoré materiály by si zobrali domov na precvičovanie so svojimi deťmi.

Výstupy:

• Dvojjazyčné materiály v mnohých jazykoch

• Správy a videá zo študijných návštev v štyroch krajinách

• Prípadové štúdie a súhrnné správy o zapojení rodičov

• Používateľská príručka k procesu prekladu viacjazyčných učebných materiálov

• Realizačné štúdie pre učiteľov

• Príručka s praktickým komplexným prehľadom všetkých výstupov a návodov

Typ
Osvedčený postup (direct evidence)
Krajina
Croatia; Estónsko; Grécko; Holandsko; Nemecko; Taliansko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Bez finančných prostriedkov; Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár