Sports Students as Mentors for Boys and Young Men (SSaMs) Študenti športu a telovýchovy ako mentori chlapcov a mladých mužov

Obraz: SSaMs project logo

Cieľom projektu SSaMs bolo zlepšiť dosiahnuté vzdelanie u chlapcov a mladých mužov a zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky prostredníctvom mentorstva a športu zohľadňujúceho rodové hľadisko. Podstatou programu Erasmus+ bolo, že mnoho pracovníkov v oblasti športu už poskytovalo chlapcom  mentorstvo v oblasti zdravia a sociálnych otázok, no chýba im odborná príprava na to, aby to robili efektívne. 

Partneri projektu spolupracovali na vytvorení vysokoškolského kurzu na zlepšenie vedomostí a zručností študentov bakalárskych programov v oblasti športu a telovýchovy. Obsah kurzu bol založený na existujúcich materiáloch odbornej prípravy vyvinutých projektom Mengage. Títo študenti by potom aplikovali svoje vedomosti v odborných prostrediach, aby poskytli účinnú mentorskú podporu mladým mužom, ktorí dosahujú nedostatočné výsledky v škole a hrozí im predčasné ukončenie školskej dochádzky. Tento prístup má motivovať mladých mužov, aby zostali v škole a zlepšili svoje dosiahnuté vzdelanie/výsledky vzdelávania.

Projekt zvýšil zručnosti a vedomosti (a zamestnateľnosť) študentov športu a telovýchovy vyškolených v mentorstve zohľadňujúcom rodové hľadisko a podporil zapojenie inštitútu vyššieho vzdelávania s miestnymi komunitami, organizáciami a školami v šiestich krajinách zapojených do projektu.

Medzi výsledky projektu patria materiály pre študentov a materiály pre vysokoškolských učiteľov v piatich jazykoch. 

Typ
Document (indirect evidence)
Krajina
Grécko; Spojené kráľovstvo; Taliansko; Írsko; Česká republika; Španielsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár