Support for Empowerment and Integration of Refugee Families (SOFIE) (Podpora posilnenia postavenia a integrácie rodín utečencov (SOFIE))

Obraz: SOFIE project logo

SOFIE bol 2,5-ročný projekt Erasmus+, ktorý riešil potrebu sociálnej integrácie rodín utečencov na európskej úrovni ako jeden z najzraniteľnejších cieľov pre hostiteľské spoločnosti. Projektoví partneri z Rakúska, Talianska, Cypru, Turecka a Švédska sa spojili, aby podporili profesijnú, sociálnu a kultúrnu integráciu migrantov a utečencov.

Za týmto účelom projekty pracovali na

  • tvorbe holistického súboru nástrojov, príručiek osvedčených postupov a učebných osnov pre školenia na čo najefektívnejšiu podporu procesu inklúzie.
  • podpore interakcie matky a dieťaťa v procese učenia sa druhého jazyka.
  • zvýšení odbornej príprave školiteľov a dobrovoľníkov pracujúcich s utečencami.

Medzi výsledky projektu patrí:

  • Usmernenia pre osvedčené postupy inklúzie založené na analýze potrieb rodín utečencov.
  • Školenie pre matky a deti zamerané na podporu jazykových zručností a integráciu rodín utečencov.
  • Odborná príprava školiteľov pre pedagógov pre dospelých, učiteľov druhého jazyka, sociálnych pracovníkov a školiteľov pracujúcich s utečenkami a deťmi utečencov.
  • Sprievodca osvedčenými postupmi a online školenie zamerané na systém spoločníkov/mentorstvo
Typ
Osvedčený postup (direct evidence)
Krajina
Cyprus; Rakúsko; Taliansko; Turecko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár