Teacher Scheme for Educational Dialogue Analysis (T-SEDA) (Učiteľská schéma pre analýzu vzdelávacieho dialógu (T-SEDA))

T-SEDA je rozsiahly multimediálny zdroj určený pre učiteľov na všetkých úrovniach vzdelávania na podporu používania dialógu v triede. Pomáha učiteľom systematicky skúmať a rozvíjať svoje vlastné postupy vedenia dialógu v triede prostredníctvom prieskumu vedeného učiteľom. Koordinácia a informácie od miestneho partnerského sprostredkovateľa podporujú rozšíriteľnosť, udržateľnosť a angažovanosť na miestnej úrovni.

„Dialóg v triede“ sa týka produktívnych foriem rozhovorov medzi študentmi a učiteľmi a rozhovorov v partnerských skupinách, v ktorých ľudia stavajú na nápadoch iných a s úctou ich spochybňujú. To zvyšuje účasť študentov na triednych aktivitách a podporuje štúdium predmetov. 

Balík T-SEDA je otvorený multimediálny zdroj založený na informáciách z výskumu, ktorý podporuje odborníkov na všetkých vzdelávacích úrovniach pri rozvoji postupov vedenia dialógu v triede vedením ich vlastných prieskumov a aktivít ,ktoré majú vplyv. K jeho základným nástrojom patrí vlastný audit dialogickej vyučovacej praxe, usmernenie k reflektívnemu skúmaniu, kódovacia schéma na systematické pozorovanie a zaznamenávanie dialogických foriem interakcie v triede a názorné videá.  

Zdroj T-SEDA vyvinuli výskumníci a učitelia z Cambridgeskej univerzity. Okrem tohto tímu ho použilo viac ako 360 odborníkov vo viacerých vzdelávacích inštitúciách v rôznych krajinách, vekových skupinách a tematických oblastiach. Vplyvy na prax sú zdokumentované.

Typ
Document (direct evidence)
Krajina
Spojené kráľovstvo; Španielsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár