Mládežnícky mentor pre pracovné záležitosti– Podpora prvých krokov v pracovnom živote

Obraz: Project logo

Projekt Junior Job Coach vznikol s cieľom pomôcť mladých zraniteľným študentom, ktorým môžu chýbať sociálne skúsenosti a zručnosti, keď podnikajú svoje prvé kroky na pracovisko. Projekt im starostlivo pridelí dobre vyškoleného mládežníckeho mentora, ktorý môže na diaľku z pracoviska okamžite ponúknuť podporu a poradenstvo.

Projekt bol založený s cieľom zabrániť znevýhodneným študentom, ktorí vstúpia do pracovného procesu, aby predčasne opustili svoje pracovné miesto tak, že poskytne rizikovému študentovi dobre vyškoleného mládežníckeho mentora. Študent môže pomocou sociálnych médií , ako WhatsApp, požiadať svojho mentora o podporu na pracovisku, aby sa všetky problémy alebo ťažkosti dali zvládnuť a rizikový študent mal vždy poruke „priateľa“, o ktorého sa môže oprieť.

Webové sídlo projektu ponúka niekoľko bezplatných materiálov v angličtine, holandčine, španielčine, nemčine a rumunčine, vrátane  príručky na realizáciu, rámca kompetencií pre partnerských mládežníckych mentorov, flexibilný a modulový program odbornej prípravy pre mládežníckych mentorov pre pracovné záležitosti a súbor nástrojov pre zamestnávateľov na doplnenie a posilnenie svojich vlastných štruktúr na podporu nových zamestnancov.

Projekt získal ocenenie ako osvedčený postup Erasmus+.

 

Typ
Osvedčený postup (indirect evidence)
Krajina
Holandsko; Rakúsko; Rumunsko; Spojené kráľovstvo; Španielsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár