Jump@school – Testovanie modelu na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky

S cieľom zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky vytvoril a otestoval projekt Jump@school inovatívny intervenčný model a zhodnotil jeho vplyv na postoj zraniteľných študentov k škole. Do jeho realizácie sa zapojilo združenie desiatich partnerov zo šiestich krajín, štyroch škôl a 480 študentov vo veku 14 až 17 rokov.

Konečným cieľom projektu bolo ponúknuť pohľady, odporúčania a návrhy na definovanie politík odbornej prípravy a vzdelávania, ktoré sú schopné zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a bojovať proti nemu a to aj vo svetle nových výziev, ktoré predstavuje súčasný sociálno-ekonomický scenár v Európe (hospodárska kríza, vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí, otázky migrácie).  

Projekt Jump@school vytvoril model intervencie s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky založený na kombinácii individuálnych a skupinových činností, vzťahu s územím a prístupe riadenia prípadov.

Činnosti zahŕňali:

  1. individuálne poradenstvo medzi účastníkmi a JumpOperators
  2. tvorbu individuálnych plánov rozvoja
  3. skupinové aktivity, t.j. úvodné stretnutie na oslavu začiatku cesty a zoznámenie sa a pracovné semináre na rozvoj kreativity, sebavedomia, sebadôvery a komunikácie.
Typ
Document (direct evidence)
Krajina
Nemecko; Poľsko; Rakúsko; Taliansko; Turecko; Španielsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár