Zlepšovanie výsledkov všetkých študentov v inkluzívnom vzdelávaní

Obraz: Project Logo

Projekt Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education (RA) (Zlepšovanie výsledkov všetkých študentov v inkluzívnom vzdelávaní) mal za cieľ poskytnúť dôkazy o efektívnej praxi pri zlepšovaní výsledkov a budovaní kapacity škôl a komunít tak, aby zahŕňali a podporovali všetkých študentov.  

Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania realizovala projekt RA v rokoch 2014 až 2017, pričom nadviazala na prechádzajúci projekt RA4AL z roku 2012. Projekt skúmal prístupy, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na motiváciu a schopnosť mladých ľudí učiť sa. Pokračovanie projektu sa uskutočnilo v roku 2019.

Do projektu boli zapojení študenti, učitelia, vedúci pracovníci škôl, rodičia a miestni a štátni tvorcovia politík.  

Medzi výsledky činností projektu RA patrí:

  • Rozvoj stratégií na zvýšenie zapojenia pracovníkov.
  • Väčšie zapojenie rodičov.
  • Užšia spolupráca so širšou komunitou (napr. susedské školy, univerzity).
  • Skúmanie pedagogiky pre dôkladné učenie sa.
  • Rozvoj rastového myslenia pre dosiahnutie úspechu.
  • Interdisciplinárna výučba s cieľom poskytnúť relevantnejšie učebné osnovy.
  • Zameranie na kontrolu samého seba a skúmanie kvality inkluzívnych postupov.

Profesijný rozvoj pre pracovníkov

Typ
Document (indirect evidence)
Krajina
Belgicko; Croatia; Cyprus; Dánsko; Estónsko; Francúzsko; Fínsko; Grécko; Holandsko; Island; Litva; Lotyšsko; Luxembursko; Malta; Maďarsko; Nemecko; Nórsko; Portugalsko; Poľsko; Rakúsko; Slovensko; Slovinsko; Spojené kráľovstvo; Taliansko; Írsko; Česká republika; Španielsko; Švajčiarsko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár