Prevencia pred zlyhaním v škole: Skúmanie potenciálu politík inkluzívneho vzdelávania na systémovej a individuálnej úrovni

Obraz: PSF project logo

Cieľom projektu Preventing School Failure (PSF) (Prevencia pred zlyhaním v škole: Skúmanie potenciálu politík inkluzívneho vzdelávania na systémovej a individuálnej úrovni) bolo riešiť nedostatočnú inklúziu a spravodlivosť vo vzdelávacom systéme zdôraznením

vzťahu medzi zlyhaním v škole a inkluzívnymi politikami. Mal za cieľ preskúmať dôkazy naznačujúce, že politiky inkluzívneho vzdelávania majú potenciál predchádzať zlyhaniu v škole vo vzťahu k jednotlivcom, ako aj celkovému systému. 

 

Projekt PSF zvažoval rámce inkluzívnej politiky na štátnej a miestnej úrovni, ktoré účinne podporujú rozvoj škôl spôsobmi, ktoré zahŕňajú všetkých študentov, predchádzajú zlyhaniu a zabezpečujú úspech študentov v škole a v živote. Skúmaním prístupov na systémovej úrovni rozšíril preskúmanie zlyhania v škole na systémovú perspektívu namiesto toho, aby sa zameral len na jednotlivých študentov.

Obsahoval dva paralelné teoretické výskumy:

  • Prehľad a analýza európskej a medzinárodnej literatúry výskumu v oblasti prevencie pred zlyhaním v škole vo vzťahu k inkluzívnemu vzdelávaniu.
  • Zameranie sa na existujúce štátne politické opatrenia na prevenciu pred zlyhaním pomocou zberu informácií od zúčastnených krajín prostredníctvom prieskumov krajín s cieľom identifikovať ich politické prístupy k vyrovnávaniu sa so zlyhaním v škole. 

Projekt (2018-2020) koordinovala Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania

Typ
Document (indirect evidence)
Krajina
Estónsko; Fínsko; Grécko; Island; Lotyšsko; Malta; Nemecko; Slovensko; Spojené kráľovstvo; Srbsko; Írsko; Česká republika; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár