Supporting Inclusive School Leadership (SISL) (Podpora inkluzívneho vedenia škôl)

Obraz: SISL project logo

Projekt Supporting Inclusive School Leadership (SISL) (Podpora inkluzívneho vedenia škôl) skúmal, ako podporiť inkluzívne vedenie na úrovni školy a poskytol podporné nástroje. Projekt dospel k záveru, že cieľom vedenia zameraného na inkluzívne vzdelávanie je dosiahnuť plnú účasť na zmysluplných vzdelávacích príležitostiach, dobré výsledky a pohodu pre všetkých študentov, vrátane tých, u ktorých je najvyššie riziko vylúčenia.  

Vedenie škôl je rozhodujúci faktor v budovaní inkluzívnejšieho systému vzdelávania. Projekt SISL prebiehal v rokoch 2017 - 2021 a koordinovala ho Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania.  K jeho výstupom patrí:

Okrem toho boli vytvorené a odskúšané voľne dostupné prístupné nástroje:

  • Politický rámec na podporu tvorby podporných politík pre inkluzívne vedenie škôl.
  • Nástroj na sebareflexiu na reflexiu a dialóg medzi vedením a tvorcami politík o medzerách  medzi štandardmi, za ktoré je zodpovedné vedenie a tým, aká politika je k dispozícii na zabezpečenie dosiahnutia týchto štandardov. Tento nástroj je otvorený zdroj, dá sa prispôsobiť kontextu rôznych krajín a použiť ako celok alebo po častiach so zameraním na hlavné funkcie vedúcich pracovníkov škôl, ako je stanovenie smeru, ľudský alebo organizačný rozvoj.      
Typ
Osvedčený postup (indirect evidence)
Krajina
Belgicko; Bulharsko; Croatia; Cyprus; Dánsko; Estónsko; Francúzsko; Fínsko; Grécko; Holandsko; Island; Litva; Lotyšsko; Luxembursko; Malta; Maďarsko; Nemecko; Nórsko; Portugalsko; Poľsko; Rakúsko; Slovensko; Slovinsko; Spojené kráľovstvo; Srbsko; Taliansko; Írsko; Česká republika; Španielsko; Švajčiarsko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Periodické; Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár