Rescur Surfing the Waves – Resilience Curriculum (Rescur Surfovanie na vlnách – učebné osnovy zamerané na reziliencie)

Obraz: RESCUR project logo

Rescur Surfing the Waves bol trojročný projekt programu Comenius zameraný na celoživotné vzdelávanie, ktorý vypracoval učebné osnovy zamerané na rezilienciu pre predprimárne a primárne vzdelávanie v Európe prostredníctvom interkultúrnej a nadnárodnej spolupráce.

Projekt RESCUR prebiehal v rokoch 2012 až 2015 a koordinovala ho Maltská univerzita a partnerské univerzity na Kréte (Grécko), v Lisabone (Portugalsko), v Örebro (Švédsko), v Pavii (Taliansko) a v Záhrebe (Chorvátsko). Projekt vytvoril špecializované učebné osnovy zamerané na rezilienciu pre marginalizované skupiny, ako rómske deti, deti so zdravotným postihnutím a individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti z rodín migrantov. 

  • Rozvoj ducha zameraného na rast
  • Budovanie silných stránok
  • Rozvoj sebaurčenia
  • Posilnenie komunikačných zručností
  • Budovanie zdravých vzťahov
  • Zmena výziev na príležitosti

Učebné osnovy RESCUR boli preložené do iných jazykov a zavedené v iných krajinách vrátane Rakúska, Bulharska, Írska, Litvy, Rumunska, Ruska a Turecka.

Druhé vydanie anglickej medzinárodnej verzie bude publikované v roku 2022 a odbornú prípravu organizuje Maltská univerzita.  

Typ
Osvedčený postup (indirect evidence)
Krajina
Bulharsko; Croatia; Grécko; Litva; Malta; Portugalsko; Taliansko; Turecko; Írsko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Miestne finančné prostriedky; Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár