Parents’ Briefcase – La Mallette des parents (Rodičovský kufrík)

Obraz: Parents Briefcase

Parents’ Briefcase (La Mallette des parents) (Rodičovský kufrík) je prebiehajúci program, ktorý funguje od roku 2008, ktorý sa usiluje viac zapojiť rodičov do vzdelávania detí. Realizuje ho Académie de Creteil, ktorá priamo podlieha Ministerstvu školstva Francúzska a v súčasnosti ho využíva 80 škôl vo Francúzsku.

Program bol založený s cieľom zlepšiť vzťahy medzi rodičmi a učiteľmi a pomôcť rodičom lepšie porozumieť tomu, ako je ich dieťa vyučované, aby mohli prispieť k jeho úspechu v škole. Cieľom programu je posilniť spoluprácu medzi učiteľmi v školách a rodičmi. Dosahuje sa prostredníctvom pravidelných stretnutí s rodičmi v škole a online platformy, ktorá obsahuje usmernenia pre učiteľov na rozvoj spolupráce s rodičmi, aby mohli lepšie podporiť svoje deti v škole.

V priebehu roka sa organizujú tri stretnutia, kým online zdroje pre rodičov a učiteľov sú k dispozícii po celý čas. Výsledky programu ukázali výraznú zmenu v správaní rodičov a zapájaní sa do vzdelávania sa detí doma.

Typ
Osvedčený postup (direct evidence)
Krajina
Francúzsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár