Projektové vzdelávanie mladých dospelých (PLYA)

Obraz: PLYA / PUM-O

Hlavným cieľom iniciatívy PLYA je poskytnúť podporu mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v proces vzdelávania a nezúčastňujú sa na odbornej príprave (NEET) vo veku 15 až 26 rokov, alebo študentom, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky. Vytvoril ju Slovinský inštitút pre vzdelávanie dospelých v roku 1999 a stále ju monitoruje a dopĺňa.

PLYA podporuje účastníkov v budovaní ich profesijnej identity vrátane zmyslu pre iniciatívu a podnikavosť pre vstup na trh práce a pomáha im rozvíjať potrebné vedomosti a zručnosti na vstup/návrat do zamestnania, ďalšieho vzdelávania alebo odbornej prípravy.  

K činnostiam patrí osobný kariérny plán, individuálne poradenstvo na Slovinskom úrade práce a v iných inštitúciách, rôzne spoločné a individuálne vzdelávacie projekty a skupinové činnosti, počas ktorých sa účastníci cielene učia a rozvíjajú si kľúčové kompetencie.

Výsledky ukazujú, že takmer tri štvrtiny účastníkov dosiahlo hlavné ciele, čo znamená, že dosiahli zlepšenie v oblasti sebavedomia, sebaovládania, sebariadenia a iných schopností, ktoré sú užitočné pre iné aspekty ich života.  

Typ
Osvedčený postup (indirect evidence)
Krajina
Slovinsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Individuálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Miestne finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár