Model Fuoriclasse na riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky

Obraz: Fuoriclasse

Fuoriclasse (Taliansko) je integrovaný model intervencie proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky určený pre študentov, učiteľov a rodiny. Ponúka činnosti na podporu motivácie študovať a učiť sa, aby sa zaistilo plné uplatňovanie práva na vzdelanie zakotvené v Dohovore OSN o právach dieťaťa.

Intervencia Fuoriclasse v oblasti vzdelávania v školskom i mimoškolskom prostredí je určená pre 4. – 5. ročník základnej školy a 2. – 3. ročník strednej školy s cieľom podporiť prechod medzi vzdelávacími stupňami. Projekt funguje na základe štyroch komplementárnych multidimenzionálnych oblastiach intervencie:

  • Posilnenie a obnovenie zručností a vedomostí škôl.
  • Kultúrne rekreačné semináre.
  • Systémové opatrenia na aktualizáciu vedomostí učiteľov a senzibilizáciu rodičov.
  • Efektívna a neformálna podpora vzdelávania v mimoškolských prostrediach.

 

Medzi činnosti Fuoriclasse patria, napríklad motivačné semináre počas vyučovania, školské tábory ako neformálne vzdelávanie, podpora vzdelávania študentov s poruchami učenia, návrhy na zlepšenie pohody v škole a stretnutia na uľahčenie dialógu medzi školou a rodinou.

Hodnotenie prinieslo také výsledky, ako zníženie počtu neskorých zápisov do ročníka na polovicu, zníženie počtu absencií a zvýšenie záujmu rodín o školské výsledky svojich detí.  

Typ
Osvedčený postup (indirect evidence)
Krajina
Taliansko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky; Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

NICE IDEA!

Preložiť (Len pre zaregistrovaných používateľov)