Akčný plán pre inkluzívne školy – InScool

Obraz: InScool Project

Cieľom metodiky InScool je flexibilne previesť školy začiatkom cesty k začleňovaniu a zlepšiť osobné a študijné výsledky všetkých detí a mladých ľudí zameraním sa na ich prístup ku kvalitnému relevantnému vzdelávaniu a ich účasť na ňom.

Projekt InScool financovaný z prostriedkov EÚ bol zahájený v roku 2019 s cieľom vytvoriť akčný plán pre inkluzívne školy a umožniť školám v celej Európe prijať postupy v oblasti začleňovania. Cieľom projektu bolo integrovať mladých ľudí z rozmanitých prostredí do jadra ich komunity a pomôcť im vybudovať si zmysel pre samých seba, ako aj zmysel pre súdržnosť. Tento projekt, ktorý spolupracuje s riaditeľmi škôl, učiteľmi, poradcami, psychológmi, rodičmi a tvorcami politík vytvoril dominový efekt v celej školskej komunite a podporil tvorbu akčného plánu na poskytnutie stratégií začlenenia európskym školám. Hlavným výstupom projektu InScool je Vzdelávací balíček inkluzívnych škôl.

Typ
Document (indirect evidence)
Krajina
Belgicko; Grécko; Poľsko; Spojené kráľovstvo; Španielsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Miestne finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár