Preventívna intervencia zameraná na odolnosť – UPRIGHT

Obraz: UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers

Pretože sa otázky v oblasti duševného zdravia rozšírili medzi mladými ľuďmi na celom svete, projekt UPRIGHT vyučuje zručnosti potrebné pre dobré fyzické a duševné zdravie. Realizuje sa v školách a zapájajú sa doň študenti v období ranej adolescencie, ich rodiny a všetci školskí pracovníci.

UPRIGHT je výskumný projekt financovaný programom Európskej únie HORIZONT 2020. Táto skratka znamená „Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers“ (Univerzálna preventívna intervencia zameraná na odolnosť globálne zavádzaná v školách s cieľom zlepšiť a podporiť duševné zdravie mladistvých). Cieľom projektu je rozvíjať kultúru pohody v školách v Európe spolutvorbou, poskytovaním a validovaním programov odbornej prípravy zameraných na duševnú odolnosť prostredníctvom celoškolského prístupu. Program vytvorili psychológovia, psychopedagógovia a odborníci v oblasti IKT z celej Európy.  

UPRIGHT má štyri hlavné zložky: zvládanie, efektívnosť, sociálne a emocionálne vzdelávanie a pozornosť. Každá zložka sa skladá z teoretickej časti, za ktorou nasleduje praktická. Praktickým uplatňovaním týchto zručností v každodennom živote žiaci zlepšujú svoju vlastnú pohodu a pohodu svojich rodín.

Typ
Osvedčený postup (indirect evidence)
Krajina
Dánsko; Island; Nórsko; Poľsko; Taliansko; Španielsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Nehodí sa
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár