Európsky súbor nástrojov pre školy

Podpora inkluzívneho vzdelávania a riešenie predčasného ukončenia

  • Máte záujem nájsť účinnejšie spôsoby, ako podporiť svojich žiakov?
  • Chcete zlepšiť školskú dochádzku alebo znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky?
  • Hľadáte spôsoby, ako zlepšiť angažovanosť rodičov vo vašej škole?
  • Máte veľký počet žiakov, ktorých rodný jazyk nie je jazykom výučby?
  • Uvažujete o zavedení kooperatívnejších prístupov k výučbe a učeniu?

V tom prípade čítajte ďalej! Tento online zdroj vám poskytne celý rad nápomocných materiálov.

Prečítajte si viac

Prezrite si najnovšie zdroje Objavte rozrastajúcu sa zbierku osvedčených postupov a inšpiratívnych príkladov Ohodnoťte vašu školu Získajte personalizovanú správu o politikách a postupoch začlenenia u vás v škole Pozrite si naše videá Povzbudivé príklady osvedčených postupov Uveďte vaše záujmy Získajte dokumenty a prípadové štúdie, ktoré zodpovedajú vašim záujmom Navrhnúť zdroj Podeľte sa o projekt alebo celoškolský prístup v oblasti inkluzívneho vzdelávania