Základné platy a príplatky učiteľov a riaditeľov v Európe v roku 2018/19

Vedomosti a zručnosti učiteľov, ich záväzok k práci a kvalita vedenia školy sú nevyhnutné prvky v dosahovaní vysoko kvalitných výsledkov v oblasti vzdelávania. Táto správa obsahuje zákonom stanovené platy učiteľov a riaditeľov v predprimárnych zariadeniach a na základných a verejných stredných všeobecných školách v školskom roku 2018/19 v krajinách zapojených do programu Erasmus+.

Tento komparatívny prehľad skúma zákonom stanovené platy začínajúcich učiteľov a perspektívu na zvýšenie platu počas ich kariéry. Taktiež sa zaoberá platovými rozdielmi medzi jednotlivými stupňami vzdelávania, ktoré sa zvyčajne spájajú s rôznymi kvalifikačnými požiadavkami. 

  • Publikoval: Eurydice
  • Rok: 2020
  • Dostupné jazykové verzie: EN
  • Stiahnuť