Uznávanie študijných pobytov v zahraničí vo všeobecnom sekundárnom vzdelávaní

Vzdelávacia mobilita je hlavným bodom politického programu EÚ a plne uznaná ako základný nástroj na rozvoj kompetencií nevyhnutných pre aktívnu a uvedomelú účasť na spoločenskom dianí a na trhu práce. Napriek tomuto uvedomeniu sú procesy vzájomného uznávania študijných pobytov v zahraničí vo všeobecnom sekundárnom vzdelávaní v členských štátoch EÚ často nedostatočne rozvinuté.

Na tejto stránke sa môžete dočítať o Sieti odborníkov na uznávanie výsledkov študijných pobytov v zahraničí vo všeobecnom sekundárnom vzdelávaní a získať prístup k nástrojom pre žiakov a ich rodičov, odborníkov v oblasti vzdelávania a tvorcov politík.

  • Publikoval: School Education Gateway
  • Rok: 2021
  • Dostupné jazykové verzie: všetkých 29 jazykov platformy School Education Gateway
  • Pozrieť online