Štúdia o podpore inovácie škôl v Európe

Zabezpečiť, aby každé dieťa naplnilo svoj potenciál je najvyššou prioritou európskych tvorcov politiky v oblasti vzdelávania. Aby to bolo možné dosiahnuť, vzdelávacie systémy sa musia stať pružnejšie a dynamickejšie a musia podporovať inovatívne prístupy k učeniu sa a vyučovaniu, ktoré umožnia školám a ich systémom držať tempo s rýchlymi spoločenskými a hospodárskymi zmenami a urobiť kvalitné vzdelávanie realitou pre všetkých.

Mnohé školy v Európe sa oslobodzujú od tradičných názorov na vzdelávanie, odmietajú konvenčné hranice z hľadiska času a priestoru, ako aj vyučovacích a učebných procesov. Rozmanitosť ich inovatívnych prístupov demonštruje veľké množstvo spôsobov, ktorými môže vzdelávanie transformovať nielen to, čo sa deti učia, ale aj ako sa učia.

Štúdia o podpore inovácie škôl v Európe ponúka komplexný prehľad existujúceho výskumu a školských inovatívnych politík v 28 členských štátoch EÚ. Štúdia obsahuje 12 hĺbkových prípadových štúdií 24 úspešných škôl zo znevýhodnených regiónov v celej EÚ.

Hlavné zistenia

Čo poháňa inováciu v školách?

Štúdia odhalila, že inovatívne školy budujú školské kultúry s nasledujúcimi kľúčovými vlastnosťami:

 • Podporujúce vedenie školy s rozdelením vedúcich úloh, ktoré zabezpečuje pracovné prostredie založené na dôvere a príležitosti na profesionálny rozvoj, kolaboratívny výskum a partnerské učenie
 • Pripravenosť, odhodlanie a profesionalita učiteľov a podpora ich zapájania sa do spolupráce a reflektívnych a profesionálnych učebných postupov
 • Spoločná vízia rozvoja školy sprevádzaná podrobnými internými stratégiami a akčnými plánmi
 • Študenti zaangažovaní ako aktívni účastníci v procese zmeny
 • Otvorenosť voči ich miestnym komunitám a širším partnerstvám

Podpora udržateľnej inovácie vo vzdelávacích systémoch

Aby si školy mohli rozvíjať tieto vlastnosti, musí sa inovovať celý vzdelávací systém. To si vyžaduje:

 • Ucelený politický rámec zahŕňajúci kľúčové oblasti, ako vzdelávací program, nezávislosť škôl a opatrenia týkajúce sa zodpovednosti, systémy profesionálneho rozvoja učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl a politiky financovania, podporený dlhodobou víziou na integráciu inovácií do školského vzdelávania a zabezpečenie celosystémovej transformácie
 • Politiky vytvorené spoločne s kľúčovými zainteresovanými stranami, na ktoré tento nový vývoj priamo vplýva
 • Súdržnosť a jasnosť v tom, ako sú rôzne iniciatívy a politiky navzájom prepojené a prispievajú k naplneniu spoločnej vízie inovácie školy
 • Politické stratégie podporené nápomocnými iniciatívami a konkrétnymi opatreniami, ktoré sú v súlade s celkovým politickým rámcom a víziou a ktoré pomáhajú budovať kapacitu škôl potrebnú na riadenie a udržanie zmeny

Dôkazy ukazujú, že školy budú skôr budovať inovatívnu kultúru, keď:

 • majú dostatočnú autonómiu v oblasti vzdelávacieho programu, vyučovacích metód, personálneho riadenia a finančných zdrojov
 • sú horizontálne zodpovedné
 • majú schopnosť a možnosti zapájať sa do partnerstiev a sietí
 • sú podporované relevantnými systémami profesionálneho rozvoja učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl

Krajiny, ktorým sa podarí transformovať svoje vzdelávacie systémy, sú tie, v ktorých sa zabezpečí udržateľná investícia v kľúčových oblastiach zahrnutých vo vzdelávacích reformách. Tieto krajiny taktiež posilňujú svoj rámec hodnotenia, podporujú kultúru sebahodnotenia a rozvíjajú schopnosť zainteresovaných strán v oblasti vzdelávania používať a interpretovať údaje z monitorovania.

Prečítajte si viac

 • Kompletná správa sa venuje podmienkam v školskom vzdelávacom systéme, ktoré môžu umožniť alebo obmedziť pozitívnu zmenu v školách
 • 12 prípadových štúdií sa zaoberá národnými prístupmi a jednotlivými školskými inováciami. Obsahujú perspektívy hlavných národných odborníkov a zainteresovaných strán v oblasti vzdelávania, ktorí poskytli rozhovor a zúčastnili sa na workshopoch
 • 24 individuálnych profilov ponúka stručný prehľad zmien a skúseností v každej škole

KOMPLETNÁ SPRÁVA: Štúdia o podpore inovácie škôl v Európe

Pre Európsku komisiu ju pripravil PPMI a bola vydaná v roku 2018

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE PROFILY ŠKÔL – INOVÁCIE A SKÚSENOSTI
Chorvátsko Vežice, Rijeka Zadarská škola, kraj Zadar
Estónsko Kiviõli I. Keskkool, Kiviõli Jõgevamaa Gümnaasium, Jõgeva
Nemecko Wolfgang-Borchert-School, Berlín Friedenauer komunitná škola, Berlín
Grécko 4. Základná škola v Thiva, kraj Viotia 2. Základná škola v Aliartos, kraj Viotia
Maďarsko Nyitott Ajtó / Otvorené dvere, Miškovec IV. Bela Základná škola, Hejőkeresztúr
Taliansko I.C. Ugo Foscolo, Taormina (Sicília) Papa Giovanni XXIII, Acireale, Katánia (Sicília)
Litva Vyturys progymnasium, Panevėžys Salduvės progymnasium, Šiauliai
Holandsko De Tjotter, Lelystad Warande, Lelystad
Rumunsko Școala Gimnazială ‘I. L. Caragiale’, Tulcea Colegiul Economic Buzău
Španielsko Clara Campoamor Materská a základná škola (CEIP), Granada Sierra Nevada Základná škola, Granada
Švédsko Centralskolan, Arvika Kyrkebyskolan, Arvika
Spojené kráľovstvo Škola a komunitná vyššia stredná škola prezidenta Kennedyho, Coventry Willenhall Komunitná základná škola, Coventry

ZHRNUTIE v angličtine / francúzštine / nemčine

PRÍLOHA 1 – Prehľad inovácií z prípadových štúdií

PRÍLOHA 2 – Metodika a nástroje použité vo výskume