Zdroje

Publikácie, návody a učebné materiály, pomocou ktorých sa môžete informovať a zlepšiť si pedagogickú prax

Publikácie

Správy a štúdie týkajúce sa politík v oblasti školského vzdelávania na európskej a národnej úrovni.

Oboznámiť sa so všetkým

Návody

Praktické nápady a inšpirácia pre učiteľov a školy.

Oboznámiť sa so všetkým

Učebné materiály

Univerzálne učebné materiály vytvorené inštitúciami EÚ a v projektoch financovaných EÚ.

Oboznámiť sa so všetkým

Balíčky pripravených projektov eTwinning

Balíčky projektov môžu učitelia využívať ako porovnávacie kritérium, ak si želajú realizovať podobné projekty, alebo ako nástroje, ktoré ich inšpirujú k tvorbe nových nápadov.

Oboznámiť sa so všetkým