Podporné materiály

     

1. Často kladené otázky

FAQ

Najrýchlejší spôsob, ako nájsť odpovede na tie najbežnejšie otázky, je prezrieť si Často kladené otázky. K dispozícii v 23 jazykoch.

2. Návody

Tutorials

Jednotlivé návody poskytujú užitočné rady, ako používať platformu:

  • Návod na používanie platformy School Education Gateway: Základné informácie o obsahu a službách platformy. K dispozícii v 23 jazykoch.
  • Návod na používanie nástrojov programu Erasmus+: Podrobný návod pre každého, kto má záujem používať zoznamy Katalóg kurzov, Príležitosti v oblasti mobility alebo Strategické partnerstvá, či už za účelom prezrieť si položky, alebo zverejniť svoje vlastné. K dispozícii v 23 jazykoch.
  • Video návody: Dozviete sa z nich, ako si vytvoriť účet, zmeniť heslo, zverejniť položku a množstvo ďalších vecí. K dispozícii v anglickom jazyku.

3. Informačné materiály o programe Erasmus+

Guiding materials

  • Možnosti financovania pre školy v programe Erasmus+: Je to bezplatný a verejne prístupný kurz zameraný na dva rôzne systémy financovania: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (Kľúčová akcia 1) a Strategické partnerstvá (Kľúčová akcia 2). Jeho súčasťou je úvod k obom kľúčovým akciám a informácie o tom, ako pripraviť konkurencieschopný návrh a taktiež ako čo najlepšie využiť nástroje programu Erasmus+. Hlavný obsah kurzu je k dispozícii v anglickom jazyku.
  • Erasmus+: Praktická príručka pre vedúcich pracovníkov škôl: Táto príručka je určená pre vedúcich pracovníkov škôl, ktorí sa chcú dozvedieť, čo ponúka program Erasmus+ v oblasti predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania. Príručka je k dispozícii v šiestich jazykoch: DE, EN, ES, FR, IT, PL.
  • Ako si vybrať kurz v zahraničí zameraný na odbornú prípravu učiteľov: V tomto návode nájdete užitočné rady, ako si pre seba alebo zamestnancov vašej školy vybrať zaujímavé a relevantné kurzy. K dispozícii v 23 jazykoch.

4. Podmienky

Terms and conditions

Každému, kto plánuje zverejniť položku (kurz, príležitosť v oblasti mobility alebo žiadosť o strategické partnerstvo), odporúčame, aby si najskôr prečítal Podmienky, v ktorých je uvedené, čo sa očakáva od položiek vložených v časti Nástroje programu Erasmus+. K dispozícii v 23 jazykoch.