Odpoveď na COVID-19: Platforma School Education Gateway je v plnej prevádzke a pripravená podporiť vás online vyučovaním a profesionálnym rozvojom: na začiatok sa môžete zapojiť do jedného zo štyroch kurzov MOOC alebo nadchádzajúceho webinára. Všetky aktuálne informácie týkajúce sa mobilitných činností v programe Erasmus+ môžete sledovať na úradnej webovej stránke Európskej komisie.

Príležitosti v programe Erasmus+

Tri nástroje a informácie, ktoré školy môžu využiť pri príprave žiadosti o grant Erasmus+

Katalóg kurzov

Katalóg kurzov pre učiteľov a zamestnancov škôl zameraných na profesionálny rozvoj.

Oboznámiť sa so všetkým

Pridať kurz

Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl v rámci Kľúčovej akcie 1 (výučbové pobyty a odborná príprava zamestnancov). Prečítajte si viac

Príležitosti v oblasti mobility

Príležitosti výmenných pobytov pedagógov a hospitácií pre zamestnancov škôl v hostiteľskej škole/organizácii v zahraničí.

Oboznámiť sa so všetkým

Pridať príležitosť v oblasti mobility

Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl v rámci Kľúčovej akcie 1 (výučbové pobyty a odborná príprava zamestnancov). Prečítajte si viac

Strategické partnerstvá

Hľadajte partnerské školy/organizácie v celej Európe za účelom realizácie spoločných projektov zameraných na zvýšenie štandardu a kvality vzdelávania.

Oboznámiť sa so všetkým

Pridať žiadosť o partnerstvo

Strategické partnerstvá v rámci Kľúčovej akcie 2 (vyhľadávanie partnerstiev). Prečítajte si viac