Vzdelávanie a podpora pre ukrajinských utečencov

Nájdete tu sériu článkov a zdrojov na podporu integrácie mladých ukrajinských utečencov do vzdelávacích systémov členských štátov EÚ a krajín Erasmus+. Táto stránka bude pravidelne aktualizovaná o všetky najnovšie položky.

Online platformy a zdroje v ukrajinskom jazyku

Online vzdelávacie zdroje v ukrajinskom jazyku: vzdelávanie na Ukrajine za nepriaznivých podmienok: Od 14. marca sa vo väčšine regiónov Ukrajiny obnovilo školské vyučovanie pomocou diaľkového vzdelávania. Ukrajinskí študenti v krajine aj mimo nej majú prístup k vzdelávacím online materiálom v ukrajinčine.

Školské vzdelávanie a solidarita v čase krízy

Prieskum o vyučovaní dejepisu z viacerých perspektív: Georgovi Santayanovi sa pripisuje citát „Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu“ – a v tomto ohľade môže dejepisné vzdelávanie posilniť našu kolektívnu pamäť tým, že ukáže kontrastné pohľady na historické udalosti. V tomto prieskume sa pýtame na váš názor na multiperspektívnosť v dejepisnom vzdelávaní..

Poznatky získané z minulých vojen v Európe využité pri vyučovaní dejepisu: V obdobiach konfliktov, ako je vojna na Ukrajine, sa otázka historických príbehov a spôsobu ich vyučovania stáva predmetom nového záujmu. Tento návod bude skúmať, ako sa môžu učitelia vyrovnať so spormi a rozdielmi, aby bol tento predmet zmysluplný pre všetkých žiakov.

Školy v Európe reagujú na ruskú inváziu na Ukrajinu: Triedy a školská správa na celom kontinente sa zmobilizovali, aby vyjadrili solidaritu s Ukrajinou a učitelia sa zaviazali odpovedať na otázky žiakov. Tento článok vyzdvihuje niektoré chvályhodné nápady a postupy.

Ochrana vzdelávania pred útokmi v ozbrojených konfliktoch: Aj v konflikte alebo vojne je zásadné dodržiavať právo na vzdelanie a zdržať sa ubližovania deťom, pedagogickým pracovníkom alebo školám. Existuje niekoľko medzinárodných snáh o ochranu vzdelávania počas ozbrojených konfliktov a iných núdzových situácií.

Údaje o ukrajinskom vzdelávacom systéme od roku 2016: Vzdelávacia reforma, ktorá začala v roku 2016, priniesla do ukrajinského vzdelávania mnoho zmien.

Vzdelávanie utečencov

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Ako poskytnúť vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve deťom ukrajinských utečencov: Značný počet nových ukrajinských utečencov tvoria malé deti. Ako ich môžeme privítať v centrách vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) v celej Európe?

Začlenenie ukrajinských utečencov do stredoškolských tried: čo ak žiaci jednoducho nehovoria daným jazykom?: Za posledných pár týždňov prekročilo hranice do Európskej únie približne 5 miliónov Ukrajincov. Zatiaľ čo ukrajinské ministerstvo školstva odviedlo vynikajúcu prácu pri organizácii online vzdelávania pre všetkých stredoškolákov, stále existujú ďalšie prekážky, ktoré treba prekonať. Mialy Dermish zo siete SIRIUS sa zamýšľa nad sociálnou a jazykovou inklúziou ukrajinských študentov a ich cestou k úspechu vo vzdelávaní.

Podpora duševného zdravia a pohody žiakov utečencov prostredníctvom prepojenia a kontinuity: Vojna, náhly útek zo známeho prostredia a obavy o príbuzných môžu mať negatívny vplyv na duševné zdravie a pohodu detí utečencov. To ovplyvní aj ich skúsenosti s učením. Preto je dôležité, aby sa školy, najmä tie, ktoré v súčasnosti prijímajú veľký počet utečencov, stali „kompetentnými pre utečencov“.

Ako členské štáty EÚ hľadajú učiteľov pre študentov z rodín utečencov: Vzájomná diskusia medzi zástupcami ministerstiev školstva EÚ skúmala, ako nájsť učiteľov pre študentov z rodín utečencov. Táto diskusia sa uskutočnila 4. apríla 2022 v rámci skupiny EÚ pre solidaritu v oblasti vzdelávania pre Ukrajinu – Pracovná skupina pre školy.

Uznávanie kvalifikácií ukrajinských žiakov: Uznávanie kvalifikácií, ktoré si utečenci prinášajú z krajiny pôvodu, ako aj pochopenie dosiahnutej úrovne vzdelania zohráva dôležitú úlohu pri prístupe k vyššiemu vzdelávaniu a na trh práce.

Compendium of inspiring practices on inclusive and citizenship education: This compendium presents a comprehensive range of inspiring practices aiming to provide ideas and inspiration for policymakers and practitioners who strive to improve the inclusiveness of education and training systems across the EU. It additionally intends to contribute to developing the growing body of evidence on the importance and added value of inclusive education. (2021)

Inclusion of young refugees and migrants through education: The Thematic Fiche on Inclusion of young refugees and migrants through education was produced by the members of the ET 2020 Working Group on Promoting Common Values and Inclusive Education. (2020)

PAESIC resources for teachers and school leaders: PAESIC (acronym for Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom) is KA2 Erasmus+ project designated with the purpose of supporting primary school teachers in enhancing social inclusion in the classroom, particularly students of refugee and migrant backgrounds. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migrants in European schools: learning and maintaining languages: Supporting newly arrived migrant children to master the language of schooling alongside maintaining and further developing their personal linguistic repertoire is key for their successful reception and integration, as well as successful teaching. (2018)

Preparing teachers for diversity: the role of Initial Teacher Education: Even though the diversity found in European societies is not a new phenomenon, its nature is rapidly changing. Europe is becoming increasingly diverse due to intra-European mobility, international migration and globalisation. (2017)

Ďalšie relevantné informácie nájdete na portáli School Education Gateway pomocou značky „študenti prisťahovaleckého pôvodu“.

Kurzy profesijného rozvoja

22. apríl 2022: Webinár o podpore duševného zdravia a pohody detí utečencov v škole

6. máj 2022: Webinár o vítaní nových utečencov v triede

13. máj 2022: Webinár o odbornej príprave a profesijnom rozvoji učiteľov v oblasti vzdelávania utečencov

23. máj – 6. jún 2022: Kurz profesijného rozvoja pre učiteľov o integrácii migrantov a utečencov v školách

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

Ďalšie materiály o kurzoch nájdete v katalógu kurzov na platforme School Education Gateway.

Interagujte s inými učiteľmi

Zapojte sa do eTwinning, online komunity pre zamestnancov škôl (učiteľov, riaditeľov škôl, knihovníkov atď.), aby ste mohli komunikovať, spolupracovať a zdieľať. eTwinning podporuje ukrajinských učiteľov a študentov, napríklad prostredníctvom určitých diskusných skupín zameraných na integráciu migrantov a utečencov v škole a zdieľaním solidarity riadenej komunitou a podporovaním aktivít pre ukrajinských učiteľov a študentov.

Integrácia migrantov a utečencov v škole: Aké sú najefektívnejšie spôsoby, ako privítať migrantov a utečencov v ich novom školskom prostredí? V rámci opatrení, ktoré prijala komunita eTwinning s cieľom ponúknuť podporu učiteľom a študentom, skupina iniciovaná CSS zameraná na „integráciu migrantov a utečencov do školy“ rozšírila svoje zameranie aj o posilnenie učiteľov, ktorí podporujú utečencov. Cieľom skupiny je podporovať učiteľov v celej Európe, ktorí čelia výzve zabezpečiť týmto deťom právo na vzdelanie a odbornú prípravu, poskytnúť im pocit normálnosti a pokúsiť sa zmierniť traumu z vojny a vysídlenia.