Najnovšie informácie

Nadchádzajúce akcie

Oboznámiť sa so všetkým

Videá

V Írsku používajú rovnaké učebné osnovy bez zmeny už viac ako 20 rokov, ale nedávno prebehla veľká zmena, ktorej cieľom bolo vyriešiť dôležité potreby. Vypočujte si Bena Murraya , edukačného pracovníka Národnej rady pre učebné osnovy a hodnotenie (NCCA), ktorý bol zainteresovaný do reformy učebných osnov a tvorby hodnotenia pre nižší stupeň sekundárneho vzdelávania, ako hovorí o týchto inšpirujúcich zmenách.

Ďalšie videá si môžete pozrieť na našom Youtube kanáli

Najnovšie príspevky na Facebooku

Najnovšie tweety