Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

School Education Gateway je iniciatíva Európskej únie. Financuje ju Erasmus+, európsky program pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Riadi ju Európska komisia (EK) a realizuje ju Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Organizácia EUN Partnership AISBL (známa tiež ako European Schoolnet, ďalej len EUN) spravuje v mene Európskej únie túto platformu s cieľom propagovať jej iniciatívy verejnosti.

Materiál na tejto platforme má len informatívny charakter.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby tu publikované informácie boli aktuálne a presné. Ak sa dozvieme o chybách, budeme sa ich snažiť opraviť. EK, EACEA a EUN však nepreberajú žiadnu zodpovednosť za informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke.

Tieto informácie:

  • sú len všeobecného charakteru a nezaoberajú sa špecifickými okolnosťami žiadneho určitého jednotlivca alebo subjektu,
  • nemusia byť vždy ucelené, presné, úplné alebo aktuálne,
  • sú niekedy prepojené s externými internetovými stránkami, nad ktorými EK, EACEA a EUN nemajú kontrolu a za ktoré nepreberajú zodpovednosť,
  • neobsahujú odborné alebo právne rady (ak potrebujete konkrétnu radu, musíte sa vždy poradiť s príslušným kvalifikovaným odborníkom).

EUN si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek dočasne pozastaviť, zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti tejto platformy.

Účelom tohto vyhlásenia nie je obmedziť zodpovednosť EK, EACEA alebo EUN za nedodržanie požiadaviek vyplývajúcich z platných zákonov jednotlivých štátov, ani zbaviť ich zodpovednosti za záležitosti, ktoré podľa týchto zákonov nemôžu byť vylúčené.

Upozornenie o autorských právach

Reprodukcia je povolená za podmienky, že bude uvedený zdroj informácií, ak nie je uvedené inak. V prípadoch, kde je potrebné na reprodukciu informácií získať povolenie, toto povolenie ruší vyššie uvedené všeobecné povolenia a jasne určuje akékoľvek obmedzenia týkajúceho sa ich využitia.

Materiály a príspevky od používateľov na platforme podliehajú Rozhodnutiu o opakovanom použití dokumentov ES a preto, ak nie je uvedené inak, sú v súlade s licenciou CreativeCommons „Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0).