Téma mesiaca

Platforma School Education Gateway sa každý mesiac zameria na určitú tému. Toto sú témy na každý mesiac v roku 2021. Okrem toho sme v marci 2020 následkom celosvetového zatvorenia škôl uviedli špeciálnu tému ONLINE a DIAĽKOVÉ VZDELÁVANIE.

Január Prehodnotenie učebných osnov
Február Pohoda
Marec Zmiešané vzdelávanie
Apríl Neformálne vzdelávanie
Máj Vzdelávanie kočovníkov (Rómovia, cirkusové komunity)
Jún Učiace sa komunity
Júl Život v spoločnosti
August Telesná výchova
September Identita (jazyk, kultúra)
Október Digitálna spôsobilosť pedagógov
November Kariérové poradenstvo
December Mladí občania v akcii