Často kladené otázky (FAQ)

School Education Gateway˄

Aký je rozdiel medzi eTwinning a School Education Gateway?

Rating: 5/5

Obidve iniciatívy sú financované programom Erasmus+ a sú zamerané na podporu inovácií vo vyučovaní v celej Európe. eTwinning, najväčšia sieť učiteľov v Európe, ponúka platformu pre zamestnancov škôl, aby mohli realizovať kolaboratívne projekty s jednou alebo viacerými školami z rôznych krajín. Na platformu eTwinning majú prístup len školy a učitelia. School Education Gateway sa zameriava na európsku činnosť pre školy a na to, aby učiteľom priblížila politiku a osvedčené postupy. Webová stránka je verejná a preto prístupná aj pre iných predstaviteľov v oblasti vzdelávania s cieľom podporiť spoluprácu medzi školami a inými organizáciami. Viac sa dozviete z tohto infografu.

Prečo sa používatelia platformy eTwinning môžu prihlásiť na platformu School Education Gateway, ale opačne to nie je možné?

Rating: 5/5

Učitelia, ktorí majú vytvorený účet na platforme eTwinning sa môžu prostredníctvom toho istého účtu prihlásiť na webovú stránku School Education Gateway. Je to tak preto, aby bolo pre učiteľov zapojených do programu eTwinning využívanie platformy School Education Gateway jednoduchšie. Každý, kto nemá vytvorený účet na platforme eTwinning si ho môže ľahko vytvoriť na platforme School Education Gateway. Na rozdiel od eTwinning je platforma School Education Gateway prístupná pre všetkých predstaviteľov a nielen pre učiteľov. Z tohto dôvodu sa používatelia nemôžu prostredníctvom svojho účtu na platforme School Education Gateway prihlásiť na platformu eTwinning, ktorá naďalej ostáva prístupná len pre učiteľov a kde je identita nových členov overená a ich členstvo schválené Národnou podpornou službou v ich krajine.

Zabudol som používateľské meno/heslo. Čo mám robiť?

Rating: 5/5

Ak ste zabudli vaše prihlasovacie údaje, môžete použiť odkaz „Zabudli ste prihlasovacie meno/heslo?“ dostupný v prihlasovacom okne (dostupný pomocou modrého tlačidla v pravom hornom rohu), pomocou ktorého si zmeníte vaše heslo. Dostanete e-mailovú správu obsahujúcu vaše používateľské meno a nové heslo. Po prihlásení sa na stránku by ste si mali toto heslo upraviť na profilovej stránke. Upozorňujeme vás, že ak sa po prvýkrát prihlásili na stránku pomocou existujúceho účtu eTwinning, alebo účtu v sociálnych médiách, nebudete môcť použiť funkciu na zmenu hesla. V takom prípade si zmeňte prihlasovacie údaje na platforme eTwinning alebo na príslušnej stránke sociálnych médií a nové údaje použite na prihlásenie sa na platformu School Education Gateway.

Ako môžem deaktivovať môj profil/odstrániť akékoľvek osobné údaje z môjho profilu?

Rating: 5/5

Ak si želáte, aby boli vaše osobné údaje odstránené z vášho profilu, obráťte sa na helpdesk. Ak máte záujem o ďalšie informácie, prosím, pozrite si naše Zásady ochrany súkromia.

Ako môžem navrhnúť obsah pre School Education Gateway?

Rating: 4/5

Máte zaujímavý obsah, ktorý by ste chceli vidieť zverejnený na portáli School Education Gateway? Pošlite nám svoje návrhy na obsah prostredníctvom tohto online formulára. Predtým, ako ich odošlete, si pozrite, aké typy obsahu máme a naše témy mesiaca. Ak by ste chceli navrhnúť obsah na konkrétnu tému mesiaca, pošlite ho tri mesiace vopred. Bohužiaľ, nemôžeme zverejniť všetok navrhnutý obsah, ale reakčný tím sa zaoberá všetkými návrhmi a informuje navrhovateľov, či bol materiál vybraný na zverejnenie. Taktiež si vyhradzujeme právo upraviť akýkoľvek navrhnutý materiál pred jeho zverejnením.

Čo je to propagačný balíček School Education Gateway?

Rating: 4/5

Propagačný balíček obsahuje kompletný súbor informačných a propagačných materiálov o School Education Gateway, Nástrojoch Erasmus+ a Teacher Academy. Obsahuje prezentácie, informačné listy, logá a mnoho iného. Väčšina materiálov je k dispozícii v 23 jazykoch. Ktokoľvek, kto má záujem propagovať platformu a jej služby, môže použiť materiály v propagačnom balíčku. Propagačný balíček nájdete na Info stránke.

Čo je to informačný bulletin School Education Gateway a ako ho môžem odoberať?

Rating: 5/5

Informačný bulletin je vydávaný štyrikrát ročne a obsahuje aktualizované informácie o obsahu a službách platformy. Informačný bulletin je publikovaný v anglickom jazyku. Všetci zaregistrovaní používatelia dostávajú informačný bulletin e-mailom, ale môžete sa k odberu prihlásiť samostatne. Predchádzajúce informačné bulletiny sú k dispozícii tu.

Nástroje Erasmus+˅

Čo sú nástroje programu Erasmus+?

Rating: 5/5

Erasmus+ je program Európskej únie pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014-2020. Školám a iným organizáciám ponúka možnosti financovania, vrátane podpory v oblasti výmenných pobytov pedagógov a kurzov zameraných na odbornú prípravu a budovania projektových partnerstiev. Nástroje dostupné na platforme School Education Gateway boli vytvorené s cieľom podporiť konkrétne činnosti programu Erasmus+ a nachádzajú sa v časti Príležitosti v programe Erasmus+.

Tri nástroje programu Erasmus+ a súvisiace projekty sú:

 • Katalóg kurzov - Špecializovaný katalóg kurzov pre učiteľov a zamestnancov škôl zameraných na profesionálny rozvoj (Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl v rámci Kľúčovej akcie 1)
 • Príležitosti v oblasti mobility - Príležitosti výmenných pobytov pedagógov a hospitácií pre zamestnancov škôl v hostiteľskej škole/organizácii v zahraničí (Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl v rámci Kľúčovej akcie 1)
 • Strategické partnerstvá - Vyhľadávanie partnerov na realizáciu spoločných projektov pre školy a organizácie v celej Európe (Strategické partnerstvá v rámci Kľúčovej akcie 2)

Kto môže zverejniť položku a ako sa monitoruje kvalita položiek?

Rating: 4/5

Ktokoľvek môže vložiť kurz, príležitosť v oblasti mobility alebo žiadosť o strategické partnerstvo na platformu School Education Gateway. Jedinou podmienkou pre vytvorenie položky v databáze je, že používatelia musia mať individuálny prihlasovací účet spojený s organizáciou a každá organizácia musí mať identifikačné číslo účastníka (PIC).

Kurzy, príležitosti v oblasti mobility a žiadosti o strategické partnerstvá sú ponúkané nezávislými organizáciami, od ktorých sa vyžaduje rešpektovanie podmienok platformy School Education Gateway týkajúcich sa uvádzania položiek. Európska komisia alebo národné agentúry položky vopred neschvaľujú ani neoverujú.

Európska komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zabezpečenie alebo riadenie. Používatelia môžu nahlásiť akýkoľvek obsah alebo organizáciu, ak ich považujú za nezákonné alebo urážlivé. Správcov webovej stránky je možné kontaktovať prostredníctvom podporných stránok.

Ako môžem pridať organizáciu do svojho profilu?

Rating: 4/5

Ak chcete pridať organizáciu do vášho profilu, najskôr si preverte, či už vaša organizácia nie je zaradená v databáze. Odporúčame najskôr vyhľadávať organizáciu podľa čísla PIC (Identifikačný kód účastníka). Ak ho nepoznáte, môžete vyhľadávať podľa miesta.

Profily organizácií v tejto databáze vytvorili len používatelia a vaše mesto alebo organizácia sa tam nemusí nachádzať. Ak sa vaša organizácia nenašla, budete si môcť sami vytvoriť profil. V takom prípade sa automaticky stanete jej administrátorom. Ak už vašu organizáciu vytvoril iný používateľ, môžete súčasnému administrátorovi poslať žiadosť o členstvo, ktorý ju môže akceptovať alebo odmietnuť. Po akceptovaní žiadosti sa stanete členom vašej organizácie.

Všetci členovia organizácie môžu pridávať, upravovať a vymazávať položky. Administrátor organizácie môže tiež upraviť informácie o organizácii a kontaktné údaje, pridať a odstrániť iných členov a presunúť úlohu administrátora na iného člena.

Našiel som zaujímavú položku s kurzom/príležitosťou v oblasti mobility/strategickým partnerstvom. Koho mám ohľadom toho kontaktovať?

Rating: 4/5

Ak chcete získať viac informácií o kurze/príležitosti v oblasti mobility/strategickom partnerstve, spojte sa, prosím, s organizáciou, ktorá túto položku vložila:

 • Použite priamy Kontaktný formulár (musíte byť prihlásený), ktorý sa nachádza v pravej časti strany s danou položkou.
 • Navštívte webovú stránku organizácie, ktorá vložila položku.

Upozorňujeme vás, že samotná platforma School Education Gateway neponúka prezenčné kurzy, príležitosti v oblasti mobility či strategické partnerstvá, ale len poskytuje školám nástroje, pomocou ktorých to môžu urobiť.

Čo znamenajú nasledujúce typy príležitostí v oblasti mobility?

Rating: 4/5

 • Hospitácie sú pre študentov, čerstvých absolventov škôl, učiteľov a iných zamestnancov škôl. Ponúkajú účastníkom možnosť pracovať v hostiteľskej škole/organizácii v zahraničí po boku odborníkov, ktorí majú špecifické znalosti o povolaní alebo profesii, o ktorú sa účastníci môžu zaujímať.
 • Dlhodobé výučbové pobyty sú vhodné pre študentov, čerstvých absolventov škôl a učiteľov. Ponúkajú účastníkom možnosť zúčastniť sa na výučbových pobytoch zameraných na ich oblasť odbornosti alebo záujmu v hostiteľskej škole/organizácii v zahraničí na obdobie 5 mesiacov alebo dlhšie.
 • Krátkodobé výučbové pobyty sú na obdobie menej ako 5 mesiacov.
 • Stáž a pozícia asistenta pre študentov je určená pre študentov a čerstvých absolventov škôl. Tento typ príležitosti ponúka účastníkom možnosť zúčastniť sa na pracovnej stáži alebo prijať pozíciu asistenta.
 • Asistent učiteľa je príležitosť pre učiteľov a iných zamestnancov škôl, v rámci ktorej môžu prijať pozíciu asistenta učiteľa v triede po boku stáleho učiteľa triedy a pomôcť mu pri jeho práci.
 • Iné príležitosti v oblasti mobility sa týkajú iných druhov príležitostí v oblasti mobility, ako napríklad pozorovacie návštevy alebo semináre.

Aký je rozdiel medzi strategickými partnerstvami v sektore školského vzdelávania a školskými výmennými partnerstvami?

Rating: 4/5

Na základe Erasmus+ Kľúčová akcia 2 „Strategické partnerstvá“ sa môžu školy uchádzať o obidva druhy projektov. V rámci „strategického partnerstva v sektore školského vzdelávania“ sa môžu školy zapájať do aktivít spolu s ktorýmkoľvek typom organizácie, ktorá pôsobí v ktorejkoľvek oblasti vzdelávania (napr. múzeá, nadácie, miestne úrady alebo kultúrne organizácie). Ak chcete nájsť partnerov, môžete použiť Vyhľadávanie strategických partnerstiev na portáli School Education Gateway. V rámci „školských výmenných partnerstiev“ školy spolupracujú s inými školami. Prečítajte si pravidlá oprávnenosti pre oba typy projektov v Sprievodcovi programom Erasmus+.

Som učiteľ a rád by som sa zúčastnil na výučbovom pobyte alebo hospitácii. Môžem vložiť svoj vlastný oznam?

Rating: 4/5

Áno, môžete vložiť žiadosť o príležitosť v oblasti mobility ako jednotlivec. Ak to chcete urobiť, prihláste sa, choďte do oddielu Môj profil > Príležitosti v oblasti mobility > Pridať príležitosť v oblasti mobility. Potom zvoľte možnosť „Žiadosť o príležitosť v oblasti mobility“. Upozorňujeme vás, že ak sa chcete zúčastniť na mobilite, stále by ste mali byť prepojený so školou alebo organizáciou. Ak už viete, o ktorú školu máte záujem, navrhujeme vám, aby ste sa obrátili priamo na ňu. Ak si chcete prezrieť ďalšie školy, navštívte webovú stránku eTwinning.

Zaujímam sa o organizáciu zaregistrovanú na platforme School Education Gateway a chcel by som dostávať informácie o jej kurzoch a iné oznamy. Ako môžem získať tieto informácie?

Rating: 4/5

Môžete sledovať organizáciu, ak chcete e-mailom dostávať aktuálne informácie o nových položkách, ktoré táto organizácia vložila na stránku School Education Gateway. Ak o to máte záujem, choďte na profilovú stránku organizácie a kliknite na tlačidlo „Sledovať organizáciu“. Táto funkcia je tiež dostupná na ktorejkoľvek stránke s podrobnými informáciami o položkách, ktoré vložila táto organizácia. Prijímanie aktuálnych informácií e-mailom môžete zrušiť kliknutím na tlačidlo „Prestať sledovať organizáciu“.

Ako môžem získať informácie o nových kurzoch, príležitostiach v oblasti mobility a oznamoch o strategických partnerstvách?

Rating: 5/5

Môžete sa rozhodnúť, že budete e-mailom dostávať aktuálne informácie obsahujúce najnovšie položky, ktoré zodpovedajú uvedeným kritériám v jednom z vašich uložených vyhľadávaní. Ak si želáte dostávať upozornenie týkajúce sa jedného z vašich vyhľadávaní, choďte do oddielu Môj profil > Kurzy / Príležitosti v oblasti mobility / Strategické partnerstvá > Uložené vyhľadávania. Potom kliknite na tlačidlo „Upozorni ma“, ktoré sa nachádza pod príslušným uloženým vyhľadávaním, o ktorom by ste chceli dostávať aktuálne informácie. Môžete uložiť akékoľvek vyhľadávanie, ktoré ste uskutočnili v časti Katalóg kurzov / Príležitosti v oblasti mobility / Strategické partnerstvá.

Ako môžem pridať posudok k prezenčnému kurzu?

Rating: 4/5

Účastníci kurzu môžu použiť funkciu na pridanie posudku, ktorá sa nachádza v spodnej časti každej stránky s kurzom. Aby ste mohli pridať posudok, musíte byť zaregistrovaný a prihlásený na stránke a musíte najskôr ohodnotiť položku (pomocou hviezdičiek). Upozorňujeme vás, že váš posudok by mal byť informatívny a mal by vyjadrovať, ako sa vám kurz páčil, v akom ohľade bol pre vás užitočný a či máte návrhy na zlepšenie. Krátke (t.j. jednovetné) posudky neodporúčame. Váš posudok musí byť vložený len ku konkrétnemu kurzu, ktorého sa to týka. Funkcia na pridanie posudku je určená len na zhodnotenie vašej skúsenosti s kurzom, súčasťou čoho môže byť aj vaša komunikácia s poskytovateľom kurzu.

Mal som zlú skúsenosť s poskytovateľom kurzu (jeho kurz nezodpovedal charakteristike, poskytovateľ nereagoval na moje e-mailové správy, alebo zrušil kurz potom, ako som si objednal letenku). Ako by som mal postupovať?

Rating: 4/5

Keďže poskytovatelia kurzov vystupujú ako nezávislé organizácie, neexistuje oficiálny postup na riešenie takýchto sťažností, ale my ich berieme na vedomie pri monitorovaní používania katalógu. V prvej fáze by ste mohli urobiť to, že sa obrátite na vašu Národnú agentúru programu Erasmus+ a vysvetlíte im situáciu. Povedia vám, či s tým môžu niečo urobiť. Potom by ste tiež mali napísať oficiálnu e-mailovú správu poskytovateľovi kurzu, v ktorej uvediete problém a požiadajte aj o kompenzáciu, ak si myslíte, že vám patrí. Zároveň by ste mali v nástroji Erasmus+ pre mobilitu poskytnúť posudok k tomuto kurzu, v ktorom jasne vysvetlíte vaše problémy a dôvody, pre ktoré kurz nesplnil vaše očakávania, aby sa aj iné školy mohli poučiť z vašej skúsenosti.

Kurz, o ktorý mám záujem, má budúci mesiac tri relácie, ja však vo výsledkoch vyhľadávania vidím len jednu. Prečo?

Rating: 4/5

Výsledky vyhľadávania zobrazujú kurzy len raz za mesiac. Ak má kurz v danom mesiaci viac ako jednu reláciu, uvádza sa termín ďalšej nadchádzajúcej relácie a ostatné relácie sú len spomenuté. Ak chcete vidieť všetky nadchádzajúce relácie, musíte navštíviť stránku kurzu.

Čo znamená hodnotenie, ktoré sa uvádza pri poskytovateľovi kurzu?

Rating: 4/5

Ide o priemerné hodnotenie založené na všetkých posudkoch, ktoré získali kurzy poskytovateľa. Ak si chcete pozrieť jednotlivé posudky, prosím, pozrite si záložku „Posudky“ na stránke poskytovateľa kurzov.

Možnosti financovania a žiadosti v programe Erasmus+˅

Ako vie škola/učiteľ, či kurz alebo iná ponuka spĺňa podmienky na predloženie žiadosti v programe Erasmus+?

Rating: 4/5

V súčasnosti neexistuje žiadne predbežné prijímanie kurzov alebo iných ponúk. Žiadame školy, aby použili vlastný kritický úsudok pri výbere kurzov alebo plánovaní iných aktivít. Uvedomte si tiež, že výber ponúkaného kurzu, príležitosti v oblasti mobility alebo strategického partnerstva z databázy nezaručuje školám získanie grantu z fondov programu Erasmus+. Kurz, príležitosť v oblasti mobility alebo strategické partnerstvo nemusia byť uvedené v databáze School Education Gateway na to, aby ste ich zahrnuli do žiadosti v programe Erasmus+.

Kde môžem získať viac informácií o možnostiach financovania z fondov programu Erasmus+?

Rating: 4/5

Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach financovania z fondov programu Erasmus+ , podmienkach a termínoch, navštívte, prosím, webovú stránku programu Erasmus+ a prečítajte si najnovšie vydanie Programového sprievodcu. Ak máte záujem o bližšie informácie, môžete sa tiež obrátiť na vašu Národnú agentúru.

Môžete pomôcť mojej škole s vyplnením žiadosti o financovanie z fondov programu Erasmus+?

Rating: 4/5

School Education Gateway žiaľ neponúka takýto druh podpory. Obráťte sa, prosím, na vašu Národnú agentúru, aby ste sa dozvedeli, ako vám môžu pomôcť oni.

Ak chcete nájsť návrhy a nápady na vypracovanie vlastnej žiadosti, možno bude užitočné preskúmať databázu akceptovaných projektov Erasmus+.

Teacher Academy˅

Čo je to Teacher Academy na platforme School Education Gateway?

Rating: 4/5

Teacher Academy je jednotným miestom prístupu k aktivitám v oblasti profesionálneho rozvoja, vrátane:

 1. Prevádzky bezplatných on-line kurzov vytvorených konkrétne pre platformu School Education Gateway. Pracovný program on-line kurzov na stránke Teacher Academy podporuje Pedagogický poradný zbor.
 2. Všeobecne obľúbených prezenčných kurzov, ktoré už pomohli európskym učiteľom splniť ich potreby v oblasti odbornej prípravy. Náklady spojené s účasťou na kurzoch môžu byť pokryté z finančných zdrojov programu Erasmus+ (Kľúčová akcia 1: Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl).
 3. Webináre: zapojte sa do malých vzdelávacích aktivít zameraných na každomesačné témy portálu School Education Gateway a iné témy.
 4. Univerzálnych učebných materiálov vytvorených európskymi inštitúciami a v rámci projektov financovaných EÚ.

On-line a prezenčné kurzy sú k dispozícii v katalógu kurzov Erasmus+.

Môže ktorýkoľvek používateľ pridať on-line kurz do katalógu kurzov?

Rating: 4/5

On-line kurzy na stránke Teacher Academy sú centrálne organizované na úrovni platformy School Education Gateway. Preto môžu v súčasnosti zverejňovať nové on-line kurzy len administrátori platformy School Education Gateway. Všetci používatelia (poskytovatelia kurzov) môžu naďalej zverejňovať svoje prezenčné kurzy bežným spôsobom v súlade Podmienkami.

Čo sú to webináre School Education Gateway a ako sa do nich môžem zapojiť?

Rating: 5/5

Webináre sa zameriavajú na rôzne témy v oblasti školského vzdelávania, ako jazykové vzdelávanie, podnikateľské kompetencie, tvorivosť, hodnotenie atď. Webináre sa uskutočňujú pravidelne a sú prístupné pre kohokoľvek so záujmom o tieto témy. Ak sa pridáte do zoznamu adries, ktorým sa posielajú informácie o webinároch, budete pravidelne informovaný o nadchádzajúcich webinároch. Viac informácií o každom webinári nájdete tu na tejto webovej stránke.

Ako môžem získať certifikát o účasti na webinári?

Rating: 0/5

Ak chcete získať certifikát o účasti na webinári, najskôr musíte vyplniť dotazník zameraný na spätnú väzbu dostupný na konci každého webinára. Po vyplnení dotazníka budete presmerovaný na novú stránku, kde si môžete vytvoriť certifikát o účasti. Na tento úkon musíte byť prihlásený na platforme School Education Gateway. Váš certifikát bude pripravený na stiahnutie vo vašom profile na platforme School Education Gateway v menu „Webináre“

.
On-line kurzy na stránke Teacher Academy (MOOC)˅

Čo je to MOOC kurz? Ako sa môžem zúčastniť a vzdelávať sa v MOOC kurze?

Rating: 4/5

MOOC (Hromadné otvorené on-line kurzy) sú kurzy s otvoreným prístupom na internete. Ak nie ste oboznámení s MOOC kurzami, pozrite si toto video. Ak chcete získať čo najviac z účasti na MOOC kurze, pozrite si úvodný kurz vo vlastnom tempe „Five Strategies for Learning Online“.

Kto sa môže zúčastniť na kurze?

Rating: 4/5

Napriek tomu, že kurzy sú zamerané na učiteľov v triedach a iných odborníkov v oblasti vzdelávania pracujúcich v školách, môže sa na nich zúčastniť ktokoľvek, kto je zaregistrovaný na platforme School Education Gateway.

Aká je cena za účasť na kurze?

Rating: 5/5

Všetky kurzy poskytované stránkou Teacher Academy sú bezplatné pre všetkých účastníkov! Kurzy financuje Európska komisia ako súčasť platformy School Education Gateway.

Koľko času si vyžaduje účasť na kurze?

Rating: 5/5

Čas sa líši v závislosti od kurzu, no vo väčšine kurzov sa na ukončenie modulu vyžaduje približne 3-4 hodiny práce týždenne. Zámerom je, aby ste strávili profesionálnym rozvojom približne 30 minút denne. Záleží však na vás, koľko času chcete stráviť venovaním sa kurzu.

Ako sa zapíšem do on-line kurzu na stránke Teacher Academy?

Rating: 5/5

Ak sa chcete zapísať do kurzu, najskôr sa musíte zaregistrovať ako používateľ na platforme School Education Gateway. Ak sa vám to zdá zložité, pozrite si návod. Po vytvorení používateľského účtu a prihlásení sa, navštívte stránku Teacher Academy a pozrite si ponuku dostupných on-line kurzov. Vyberte si kurz a choďte na „webovú stránku kurzu“, kde môžete kliknúť na tlačidlo „Zapísať sa teraz“. Ak toto tlačidlo nevidíte, ubezpečte sa, že ste prihlásený.

Aké zariadenie alebo softvér potrebujem na úspešnú účasť na kurze?

Rating: 5/5

Na to, aby ste sa zúčastnili na kurze, potrebujete len stabilné internetové pripojenie a najnovšiu verziu jedného z hlavných internetových prehliadačov.

On-line kurzy na stránke Teacher Academy sa najlepšie zobrazujú pomocou prehliadača Chrome alebo Firefox, ale sú certifikované aj pre Internet Explorer, Windows Edge a Safari.

V rámci niektorých kurzov ponúkame webináre, čo sú 1-hodinové on-line semináre naživo, pri ktorých sa využíva nástroj Adobe Connect. Pri niektorých systémoch si možno budete musieť stiahnuť malý kúsok softvéru, aby tento nástroj fungoval. Pre účely webinárov nepotrebujete webovú kameru či mikrofón.

Je pre účely kurzu potrebné používať sociálne médiá?

Rating: 4/5

Napriek tomu, že sociálne média nie sú potrebné, ich používanie v rámci kurzu na stránke Teacher Academy urobí váš zážitok zábavnejším! Ak sa zapojíte do skupiny vytvorenej pre kurz na sociálnej sieti Facebook a budete sledovať diskusie s hashtagom kurzu na sieti Twitter, budete mať možnosť spoznať podobne zmýšľajúcich účastníkov, vymieňať si užitočné zdroje a informácie a podeliť sa o svoje myšlienky a názory na kurz. Samozrejme by ste si mali pozrieť fóra súvisiace s kurzom, kde môžete klásť otázky a my vám na ne odpovieme.

Získam za účasť na kurze digitálny certifikát?

Rating: 4/5

Po úspešnom absolvovaní kurzu získajú účastníci digitálny certifikát a digitálny odznak. Viac informácií o certifikácii v rámci každého kurzu nájdete v časti Často kladené otázky kurzu, na ktorom sa chcete zúčastniť.

Čo je to digitálny odznak (e-Odznak)?

Rating: 3/5

Digitálne odznaky sú platné indikátory toho, že ste získali určitú zručnosť či vedomosť, alebo dokončili určitú úlohu. Digitálne odznaky môžete použiť na to, aby ste preukázali, že ste dokončili úlohy a prebrali témy v každom module. Odznaky môžete vložiť do svojich on-line profilov, alebo ich môžete importovať do vášho Badgr Backpack. Badgr Backpack je miesto, kde môžete zhromažďovať všetky vaše digitálne odznaky z rôznych kurzov a od rôznych poskytovateľov odbornej prípravy. Potom môžete vašim potenciálnym zamestnávateľom poskytnúť internetový odkaz na toto miesto, ktorí tak získajú jasný prehľad o vašich úspechoch. Viac informácií nájdete na stránke: openbadges.org

Môžem získať prístup do kurzov Teacher Academy po ich ukončení?

Rating: 4/5

Kurzy ostávajú otvorené neobmedzene pre kohokoľvek, kto by si chcel prezrieť ich obsah a nájsť spôsoby na zlepšenie svojich pedagogických postupov. Upozorňujeme však, že po pôvodnej realizácii už kurzy nie sú moderované a nie je možné za ne získať certifikát.

Môžem získať formálne kredity za účasť na kurzoch Teacher Academy?

Rating: 4/5

Vo väčšine prípadov certifikát zatiaľ nebude formálne uznaný, ale pracujem s ministerstvami a univerzitami, aby sme zabezpečili, že sa učiteľom dostane zaslúžené uznanie za absolvovanie našich kurzov. Prečítajte si viac o akreditácii vo vašej krajine alebo regióne.

Čo sú to redakčné rady?

Rating: 3/5

Redakčná rada zabezpečuje, že časť výbornej práce vyprodukovanej v kurze bude spracovaná a publikovaná s cieľom poskytnúť jej autorom uznanie a pomôcť širšiemu publiku profitovať z vyprodukovaných skvelých postupov.Tu si pozrite príklad výsledkov spracovania.

Redakčná rada bude zložená z malej skupiny účastníkov, ktorí počas kurzu prejavili odhodlanie a predviedli výnimočnú prácu. Rada posúdi a zhodnotí výstup kurzu vytvorený účastníkmi, ktorý bol označený ako výnimočný s cieľom urobiť výber práce, ktorá bude profesionálne upravená, preložená a potom publikovaná na platforme School Education Gateway.

Ako si môžem dať spracovať a publikovať moju prácu v kurze?

Rating: 0/5

V prvom rade absolvujte kurz a odovzdajte výnimočnú prácu. Vašu prácu môžete nominovať na publikovanie prostredníctvom formulára dostupného na konci kurzu. Hľadajte ho v záverečnom module a v posledných niekoľkých emailoch týkajúcich sa kurzu.

Pre poskytovateľov kurzov˅

Kto môže vkladať položky do databázy?

Rating: 4/5

Ktokoľvek môže vložiť kurz, príležitosť v oblasti mobility alebo žiadosť o strategické partnerstvo na platformu School Education Gateway. Jedinou podmienkou pre vytvorenie položky v databáze je, že používatelia musia mať individuálny prihlasovací účet spojený s organizáciou a každá organizácia musí mať identifikačné číslo účastníka (PIC). Po vytvorení účtu môžu používatelia vkladať položky v ktorejkoľvek sekcii. Od prispievateľov sa vyžaduje, aby rešpektovali podmienky platformy School Education Gateway.

Môžem do databázy vložiť položku, ktorá nesúvisí so školským vzdelávaním?

Rating: 4/5

Platforma School Education Gateway je určená pre európsku komunitu škôl. S cieľom zachovať význam platformy pre túto komunitu, snažíme sa zabrániť vkladaniu položiek súvisiacich s inými oblasťami (vyššie vzdelávanie, odborná príprava, vzdelávanie dospelých), pokiaľ nesúvisia so školským vzdelávaním.

Ako môžem vložiť položku do oddielu Katalóg kurzov/Príležitosti v oblasti mobility/Strategické partnerstvá?

Rating: 4/5

Je to podrobne vysvetlené v Návode na používanie nástrojov Erasmus+, ktorý je k dispozícii v 23 jazykoch.

Chcem ponúknuť kurz, ktorý sa uskutoční niekoľkokrát. Mal by som ho vložiť do Katalógu kurzov niekoľkokrát?

Rating: 4/5

Ak organizujete ten istý kurz pri viacerých príležitostiach, stačí, ak ho v Katalógu kurzov vytvoríte len raz. Ak chcete uviesť niekoľko dátumov, použite možnosť „viacnásobné relácie“. Pokyny na to, ako to urobiť, nájdete v Návode na používanie nástrojov Erasmus+ (strana 17).

Môžu sa rôzne relácie kurzu odohrávať na rôznych miestach?

Rating: 4/5

V súčasnosti môžete vybrať len jedno miesto pre rôzne relácie vášho kurzu. Ak sa váš kurz odohráva na dvoch rôznych miestach, navrhujeme, aby ste vytvorili dve nezávislé položky s kurzom. Pozrite si nižšie uvedený príklad:

 • Kurz ABC v Taliansku
  • Dátumy relácie 1
  • Dátumy relácie 2
  • Dátumy relácie 3
 • Kurz ABC v Poľsku
  • Dátumy relácie 1
  • Dátumy relácie 2
  • Dátumy relácie 3

Pred nejakou dobou som vložil kurz do Katalógu kurzov a už ho tam nemôžem nájsť. Prečo?

Rating: 4/5

Viditeľnosť kurzov súvisí s ich dátumom začiatku/ukončenia. Keď sa kurz už skončil, nebude sa ďalej zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania v Katalógu kurzov. Ak sa váš kurz ešte neskončil, no aj tak ho tam nemôžete nájsť, odporúčame, aby ste preverili, či ste správne uviedli dátum začiatku a ukončenia. Všimnite si tiež, že kurzy sa automaticky zobrazujú v chronologickom poradí, pričom prvé v zozname sa uvádzajú tie najskoršie. To znamená, že na čím neskorší dátum je váš kurz naplánovaný, tým ďalej v zozname je uvedený.

Ako môžem pridať online kurz do Katalógu kurzov?

Rating: 4/5

V súčasnosti môžu externí poskytovatelia kurzov pridávať do katalógu len prezenčné (osobné) kurzy. Online kurzy, ktoré sa v súčasnosti v katalógu nachádzajú, sú poskytované výhradne tímom School Education Gateway a podpornými odborníkmi.

Ako môžem vymazať položku, ktorú som vytvoril?

Rating: 3/5

Vždy môžete vymazať vaše vlastné položky, pokiaľ k nim ešte neboli pridané hodnotenia alebo posudky. Ak tak chcete urobiť, vojdite do svojho profilu a do panelu na spravovanie vašich položiek (napríklad, vojdite do časti „Kurzy“, „Moje kurzy“). Nájdite položku, ktorú si želáte odstrániť a kliknite na tlačidlo „vymazať“, ktoré sa pod ňou nachádza.