Často kladené otázky (FAQ)

School Education Gateway˄

Aký je rozdiel medzi eTwinning a School Education Gateway?

Rating: 5/5

Obidve iniciatívy sú financované programom Erasmus+ a sú zamerané na podporu inovácií vo vyučovaní v celej Európe. eTwinning, najväčšia sieť učiteľov v Európe, ponúka platformu pre zamestnancov škôl, aby mohli realizovať kolaboratívne projekty s jednou alebo viacerými školami z rôznych krajín. Na platformu eTwinning majú prístup len školy a učitelia. School Education Gateway sa zameriava na európsku činnosť pre školy a na to, aby učiteľom priblížila politiku a osvedčené postupy. Webová stránka je verejná a preto prístupná aj pre iných predstaviteľov v oblasti vzdelávania s cieľom podporiť spoluprácu medzi školami a inými organizáciami.

Prečo sa používatelia platformy eTwinning môžu prihlásiť na platformu School Education Gateway, ale opačne to nie je možné?

Rating: 5/5

Učitelia, ktorí majú vytvorený účet na platforme eTwinning sa môžu prostredníctvom toho istého účtu prihlásiť na webovú stránku School Education Gateway. Je to tak preto, aby bolo pre učiteľov zapojených do programu eTwinning využívanie platformy School Education Gateway jednoduchšie. Každý, kto nemá vytvorený účet na platforme eTwinning si ho môže ľahko vytvoriť na platforme School Education Gateway. Na rozdiel od eTwinning je platforma School Education Gateway prístupná pre všetkých predstaviteľov a nielen pre učiteľov. Z tohto dôvodu sa používatelia nemôžu prostredníctvom svojho účtu na platforme School Education Gateway prihlásiť na platformu eTwinning, ktorá naďalej ostáva prístupná len pre učiteľov a kde je identita nových členov overená a ich členstvo schválené Národnou podpornou službou v ich krajine.

Zabudol som používateľské meno/heslo. Čo mám robiť?

Rating: 5/5

Ak ste zabudli vaše prihlasovacie údaje, môžete použiť odkaz „Zabudli ste prihlasovacie meno/heslo?“ dostupný v prihlasovacom okne (dostupný pomocou modrého tlačidla v pravom hornom rohu), pomocou ktorého si zmeníte vaše heslo. Dostanete e-mailovú správu obsahujúcu vaše používateľské meno a nové heslo. Po prihlásení sa na stránku si môžete v prípade záujmu toto heslo upraviť na profilovej stránke. Upozorňujeme, že heslo by malo obsahovať len písmená a čísla. Zároveň vás upozorňujeme, že ak sa prvýkrát prihlásite na stránku pomocou existujúceho účtu eTwinning, alebo účtu v sociálnych médiách, nebudete môcť použiť funkciu na zmenu hesla. V takom prípade si zmeňte prihlasovacie údaje na platforme eTwinning alebo na príslušnej stránke sociálnych médií a nové údaje použite na prihlásenie sa na platformu School Education Gateway.

Čo je to „čas na prečítanie“?

Rating: 5/5

Čas na prečítanie sa zobrazuje pri článkoch na platforme a naznačuje odhadovaný čas potrebný na prečítanie každého článku. Konečný čas na prečítanie sa môže líšiť v závislosti od čitateľa, miery čitateľovho sústredenia a jazyka. Odhadovaný čas na prečítanie nezahŕňa žiadne vizuálne materiály vložené na stránku (napr. videá).

Ako môžem deaktivovať môj profil/odstrániť akékoľvek osobné údaje z môjho profilu?

Rating: 5/5

V prípade, že používateľ požiada o deaktiváciu svojho profilu, prípadne je deaktivovaný automaticky, všetky osobné údaje sa stávajú pre ostatných používateľov platformy School Education Gateway neprístupné. Údaje budú uchované iba v anonymnej forme a neumožnia osobnú identifikáciu ich poskytovateľa. Ak chcú používatelia s deaktivovaným profilom naďalej využívať platformu, musia sa znova zaregistrovať. Ich údaje sa využijú iba na výskum a monitorovacie účely. Má ich k dispozícii iba EACEA, Európska komisia, národné a regionálne úrady školstva, inštitúcie zapojené do realizácie platformy School Education Gateway a iné tretie strany so súhlasom správcu údajov súhrnnej forme.

Ak si želáte, aby boli vaše osobné údaje odstránené z vášho profilu, obráťte sa na helpdesk.

Ako môžem navrhnúť obsah pre School Education Gateway?

Rating: 4/5

Do you have interesting content you would like to see published on the School Education Gateway? Use this online form to send us content suggestions. Before sending, please have a look at our content types and monthly topics. If you would like to suggest content for a specific monthly topic, please send it three months in advance. Unfortunately, we can’t publish all suggested content, but the editorial team goes through all suggestions and will inform the senders whether the material is selected for publishing. We also reserve the right to edit any submitted content prior to publication.

Čo je to propagačný balíček School Education Gateway?

Rating: 4/5

Propagačný balíček obsahuje kompletný súbor informačných a propagačných materiálov o School Education Gateway, Nástrojoch Erasmus+ a Teacher Academy. Obsahuje prezentácie, informačné listy, logá a mnoho iného. Väčšina materiálov je k dispozícii v 23 jazykoch. Ktokoľvek, kto má záujem propagovať platformu a jej služby, môže použiť materiály v propagačnom balíčku. Propagačný balíček nájdete na Info stránke.

Čo je to informačný bulletin School Education Gateway a ako ho môžem odoberať?

Rating: 5/5

Informačný bulletin je vydávaný štyrikrát ročne a obsahuje aktualizované informácie o obsahu a službách platformy. Informačný bulletin je publikovaný v anglickom jazyku. Všetci zaregistrovaní používatelia dostávajú informačný bulletin e-mailom, ale môžete sa k odberu prihlásiť samostatne. Predchádzajúce informačné bulletiny sú k dispozícii tu.

Čo sú to webináre School Education Gateway a ako sa do nich môžem zapojiť?

Rating: 5/5

Webináre sa zameriavajú na rôzne témy v oblasti školského vzdelávania, ako jazykové vzdelávanie, podnikateľské kompetencie, tvorivosť, hodnotenie atď. Webináre sa uskutočňujú pravidelne a sú prístupné pre kohokoľvek so záujmom o tieto témy. Ak sa pridáte do zoznamu adries, ktorým sa posielajú informácie o webinároch, budete pravidelne informovaný o nadchádzajúcich webinároch. Viac informácií o každom webinári nájdete tu na tejto webovej stránke.

Nástroje Erasmus+˅

Čo sú nástroje programu Erasmus+?

Rating: 5/5

Erasmus+ je program Európskej únie pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014-2020. Školám a iným organizáciám ponúka možnosti financovania, vrátane podpory v oblasti výmenných pobytov pedagógov a kurzov zameraných na odbornú prípravu a budovania projektových partnerstiev. Nástroje dostupné na platforme School Education Gateway boli vytvorené s cieľom podporiť konkrétne činnosti programu Erasmus+ a nachádzajú sa v časti Príležitosti v programe Erasmus+.

Tri nástroje programu Erasmus+ a súvisiace projekty sú:

 • Katalóg kurzov - Špecializovaný katalóg kurzov pre učiteľov a zamestnancov škôl zameraných na profesionálny rozvoj (Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl v rámci Kľúčovej akcie 1)
 • Príležitosti v oblasti mobility - Príležitosti výmenných pobytov pedagógov a hospitácií pre zamestnancov škôl v hostiteľskej škole/organizácii v zahraničí (Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl v rámci Kľúčovej akcie 1)
 • Strategické partnerstvá - Vyhľadávanie partnerov na realizáciu spoločných projektov pre školy a organizácie v celej Európe (Strategické partnerstvá v rámci Kľúčovej akcie 2)

Akým spôsobom sa sleduje kvalita uvádzaných položiek?

Rating: 4/5

Európska komisia alebo národné agentúry položky vopred neschvaľujú ani neoverujú. Kurzy, príležitosti v oblasti mobility a žiadosti o strategické partnerstvá sú ponúkané nezávislými organizáciami, od ktorých sa vyžaduje rešpektovanie podmienok platformy School Education Gateway týkajúcich sa uvádzania položiek. Európska komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zabezpečenie alebo riadenie. Používatelia môžu nahlásiť akýkoľvek obsah alebo organizáciu, ak ich považujú za nezákonné alebo urážlivé. Správcov webovej stránky je možné kontaktovať na adrese support@schooleducationgateway.eu.

Aký je rozdiel medzi strategickým partnerstvom a spoluprácou medzi školami?

Rating: 4/5

Projekty zamerané na spoluprácu medzi školami sú typické pre program eTwinning, ktorý je najvhodnejší na tento typ činnosti. Projekty v programe eTwinning nedostávajú finančnú podporu. Strategické partnerstvá sú projekty, ktoré umožňujú spoluprácu medzi rôznymi typmi organizácií. Takéto projekty majú nárok na financovanie z fondov programu Erasmus+. Viac sa o strategických partnerstvách dočítate tu a v Programovom sprievodcovi Erasmus+.

Našiel som zaujímavú položku s kurzom/príležitosťou v oblasti mobility/strategickým partnerstvom. Koho mám ohľadom toho kontaktovať?

Rating: 4/5

Ak chcete získať viac informácií o kurze/príležitosti v oblasti mobility/strategickom partnerstve, spojte sa, prosím, s organizáciou, ktorá túto položku vložila:

 • Použite priamy Kontaktný formulár (musíte byť prihlásený), ktorý sa nachádza v pravej časti strany s danou položkou.
 • Navštívte webovú stránku organizácie, ktorá vložila položku.

Upozorňujeme vás, že samotná platforma School Education Gateway neponúka prezenčné kurzy, príležitosti v oblasti mobility či strategické partnerstvá, ale len poskytuje školám nástroje, pomocou ktorých to môžu urobiť.

Rád by som sa zúčastnil na výučbovom pobyte/hospitácii v škole, no nemôžem nájsť vhodnú ponuku v oddiele Príležitosti v oblasti mobility. Môžete mi pomôcť?

Rating: 4/5

Všetky vložené príležitosti v oblasti mobility sú viditeľné na webovej stránke a vytvorili ich školy a iné organizácie. Ak už viete, o ktorú školu máte záujem, navrhujeme vám, aby ste sa obrátili priamo na ňu. Ak si chcete prezrieť ďalšie školy, navštívte webovú stránku eTwinning.

Čo znamenajú nasledujúce typy príležitostí v oblasti mobility?

Rating: 4/5

 • Hospitácie sú pre študentov, čerstvých absolventov škôl, učiteľov a iných zamestnancov škôl. Ponúkajú účastníkom možnosť pracovať v hostiteľskej škole/organizácii v zahraničí po boku odborníkov, ktorí majú špecifické znalosti o povolaní alebo profesii, o ktorú sa účastníci môžu zaujímať.
 • Dlhodobé výučbové pobyty sú vhodné pre študentov, čerstvých absolventov škôl a učiteľov. Ponúkajú účastníkom možnosť zúčastniť sa na výučbových pobytoch zameraných na ich oblasť odbornosti alebo záujmu v hostiteľskej škole/organizácii v zahraničí na obdobie 5 mesiacov alebo dlhšie.
 • Krátkodobé výučbové pobyty sú na obdobie menej ako 5 mesiacov.
 • Stáž a pozícia asistenta pre študentov je určená pre študentov a čerstvých absolventov škôl. Tento typ príležitosti ponúka účastníkom možnosť zúčastniť sa na pracovnej stáži alebo prijať pozíciu asistenta.
 • Asistent učiteľa je príležitosť pre učiteľov a iných zamestnancov škôl, v rámci ktorej môžu prijať pozíciu asistenta učiteľa v triede po boku stáleho učiteľa triedy a pomôcť mu pri jeho práci.
 • Iné príležitosti v oblasti mobility sa týkajú iných druhov príležitostí v oblasti mobility, ako napríklad pozorovacie návštevy alebo semináre.

Aký je rozdiel medzi strategickými partnerstvami v sektore školského vzdelávania a školskými výmennými partnerstvami?

Rating: 4/5

Na základe Erasmus+ Kľúčová akcia 2 „Strategické partnerstvá“ sa môžu školy uchádzať o obidva druhy projektov. V rámci „strategického partnerstva v sektore školského vzdelávania“ sa môžu školy zapájať do aktivít spolu s ktorýmkoľvek typom organizácie, ktorá pôsobí v ktorejkoľvek oblasti vzdelávania (napr. múzeá, nadácie, miestne úrady alebo kultúrne organizácie). Ak chcete nájsť partnerov, môžete použiť Vyhľadávanie strategických partnerstiev na portáli School Education Gateway. V rámci „školských výmenných partnerstiev“ školy spolupracujú s inými školami. Prečítajte si pravidlá oprávnenosti pre oba typy projektov v Sprievodcovi programom Erasmus+.

Som učiteľ a rád by som sa zúčastnil na výučbovom pobyte alebo hospitácii. Môžem vložiť svoj vlastný oznam?

Rating: 4/5

Áno, môžete vložiť žiadosť o príležitosť v oblasti mobility ako jednotlivec. Ak to chcete urobiť, prihláste sa, choďte do oddielu Môj profil > Príležitosti v oblasti mobility > Pridať príležitosť v oblasti mobility. Potom zvoľte možnosť „Žiadosť o príležitosť v oblasti mobility“. Upozorňujeme vás, že ak sa chcete zúčastniť na mobilite, stále by ste mali byť prepojený so školou alebo organizáciou.

Zaujímam sa o organizáciu zaregistrovanú na platforme School Education Gateway. Ako sa môžem dostať na jej profilovú stránku?

Rating: 5/5

Ak sa chcete dostať na profilovú stránku organizácie, choďte na stránku s podrobnými informáciami o ktorejkoľvek položke, ktorú vložila príslušná organizácia a kliknite na tlačidlo „Ísť na stránku organizácie“ v pravom hornom rohu.

Zaujímam sa o organizáciu zaregistrovanú na platforme School Education Gateway a chcel by som dostávať informácie o jej kurzoch a iné oznamy. Ako môžem získať tieto informácie?

Rating: 4/5

Môžete sledovať organizáciu, ak chcete e-mailom dostávať aktuálne informácie o nových položkách, ktoré táto organizácia vložila na stránku School Education Gateway. Ak o to máte záujem, choďte na profilovú stránku organizácie a kliknite na tlačidlo „Sledovať organizáciu“. Táto funkcia je tiež dostupná na ktorejkoľvek stránke s podrobnými informáciami o položkách, ktoré vložila táto organizácia. Prijímanie aktuálnych informácií e-mailom môžete zrušiť kliknutím na tlačidlo „Prestať sledovať organizáciu“.

Ako môžem získať informácie o nových kurzoch, príležitostiach v oblasti mobility a oznamoch o strategických partnerstvách?

Rating: 5/5

Môžete sa rozhodnúť, že budete e-mailom dostávať aktuálne informácie obsahujúce najnovšie položky, ktoré zodpovedajú uvedeným kritériám v jednom z vašich uložených vyhľadávaní. Ak si želáte dostávať upozornenie týkajúce sa jedného z vašich vyhľadávaní, choďte do oddielu Môj profil > Kurzy / Príležitosti v oblasti mobility / Strategické partnerstvá > Uložené vyhľadávania. Potom kliknite na tlačidlo „Upozorni ma“, ktoré sa nachádza pod príslušným uloženým vyhľadávaním, o ktorom by ste chceli dostávať aktuálne informácie. Môžete uložiť akékoľvek vyhľadávanie, ktoré ste uskutočnili v časti Katalóg kurzov / Príležitosti v oblasti mobility / Strategické partnerstvá.

Ako môžem pridať posudok ku kurzu?

Rating: 4/5

Účastníci kurzu môžu použiť funkciu na pridanie posudku, ktorá sa nachádza v spodnej časti každej stránky s kurzom. Aby ste mohli pridať posudok, musíte byť zaregistrovaný a prihlásený na stránke a musíte najskôr ohodnotiť položku (pomocou hviezdičiek). Upozorňujeme vás, že váš posudok by mal byť informatívny a mal by vyjadrovať, ako sa vám kurz páčil, v akom ohľade bol pre vás užitočný a či máte návrhy na zlepšenie. Krátke (t.j. jednovetné) posudky neodporúčame. Váš posudok musí byť vložený len ku konkrétnemu kurzu, ktorého sa to týka. Funkcia na pridanie posudku je určená len na zhodnotenie vašej skúsenosti s kurzom, súčasťou čoho môže byť aj vaša komunikácia s poskytovateľom kurzu.

Mal som zlú skúsenosť s poskytovateľom kurzu (jeho kurz nezodpovedal charakteristike, poskytovateľ nereagoval na moje e-mailové správy, alebo zrušil kurz potom, ako som si objednal letenku). Ako by som mal postupovať?

Rating: 4/5

Keďže poskytovatelia kurzov vystupujú ako nezávislé organizácie, neexistuje oficiálny postup na riešenie takýchto sťažností, ale my ich berieme na vedomie pri monitorovaní používania katalógu. V prvej fáze by ste mohli urobiť to, že sa obrátite na vašu Národnú agentúru programu Erasmus+ a vysvetlíte im situáciu. Povedia vám, či s tým môžu niečo urobiť. Potom by ste tiež mali napísať oficiálnu e-mailovú správu poskytovateľovi kurzu, v ktorej uvediete problém a požiadajte aj o kompenzáciu, ak si myslíte, že vám patrí. Zároveň by ste mali v katalógu kurzov na platforme poskytnúť posudok k tomuto kurzu, v ktorom jasne vysvetlíte váš problém a dôvody, pre ktoré kurz nesplnil vaše očakávania, aby sa aj iné školy mohli poučiť z vašej skúsenosti.

Kurz, o ktorý mám záujem, má budúci mesiac tri relácie, ja však vo výsledkoch vyhľadávania vidím len jednu. Prečo?

Rating: 4/5

Výsledky vyhľadávania zobrazujú kurzy len raz za mesiac. Ak má kurz v danom mesiaci viac ako jednu reláciu, uvádza sa termín ďalšej nadchádzajúcej relácie a ostatné relácie sú len spomenuté. Ak chcete vidieť všetky nadchádzajúce relácie, musíte navštíviť stránku kurzu.

Čo znamená hodnotenie, ktoré sa uvádza pri poskytovateľovi kurzu?

Rating: 4/5

Ide o priemerné hodnotenie založené na všetkých posudkoch, ktoré získali kurzy poskytovateľa. Ak si chcete pozrieť jednotlivé posudky, musíte navštíviť jednotlivé stránky kurzov poskytovateľa.

Výsledky vyhľadávania v katalógu kurzov sa dajú zoradiť podľa „najlepšie hodnotené“ alebo „s najväčším počtom hodnotení“. Čo to znamená?

Rating: 5/5

„Najlepšie hodnotené“ znamená, že sú kurzy zoradené podľa svojho priemerného hodnotenia, pričom kurzy s najvyšším hodnotením sa zobrazujú hore. „S najväčším počtom hodnotení“ znamená, že sú kurzy zoradené podľa počtu hodnotení, pričom tie s najväčším počtom sa zobrazujú hore.

Možnosti financovania a žiadosti v programe Erasmus+˅

Ako vie škola/učiteľ, či kurz alebo iná ponuka spĺňa podmienky na predloženie žiadosti v programe Erasmus+?

Rating: 4/5

V súčasnosti neexistuje žiadne predbežné prijímanie kurzov alebo iných ponúk. Žiadame školy, aby použili vlastný kritický úsudok pri výbere kurzov alebo plánovaní iných aktivít. Uvedomte si tiež, že výber ponúkaného kurzu, príležitosti v oblasti mobility alebo strategického partnerstva z databázy nezaručuje školám získanie grantu z fondov programu Erasmus+. Kurz, príležitosť v oblasti mobility alebo strategické partnerstvo nemusia byť uvedené v databáze School Education Gateway na to, aby ste ich zahrnuli do žiadosti v programe Erasmus+.

Kde môžem získať viac informácií o možnostiach financovania z fondov programu Erasmus+?

Rating: 4/5

Ak sa chcete dozvedieť o možnostiach financovania z fondov programu Erasmus+ , podmienkach a termínoch, navštívte, prosím, webovú stránku programu Erasmus+ a prečítajte si najnovšie vydanie Programového sprievodcu. Ak máte záujem o bližšie informácie, môžete sa tiež obrátiť na vašu Národnú agentúru.

Môžete pomôcť mojej škole s vyplnením žiadosti o financovanie z fondov programu Erasmus+?

Rating: 4/5

School Education Gateway žiaľ neponúka takýto druh podpory. Obráťte sa, prosím, na vašu Národnú agentúru, aby ste sa dozvedeli, ako vám môžu pomôcť oni.

Ak chcete nájsť návrhy a nápady na vypracovanie vlastnej žiadosti, možno bude užitočné preskúmať databázu akceptovaných projektov Erasmus+. Upozorňujeme, že online kurz „Možnosti financovania pre školy v programe Erasmus+“ vytvorený tímom School Education Gateway ponúka rady a praktické príklady pre školy, ktoré sa zaujímajú o program Erasmus+.

Teacher Academy˅

Čo je to Teacher Academy na platforme School Education Gateway?

Rating: 4/5

Teacher Academy je jednotným miestom prístupu k aktivitám v oblasti profesionálneho rozvoja, vrátane:

 1. Prevádzky bezplatných on-line kurzov vytvorených konkrétne pre platformu School Education Gateway.
 2. Všeobecne obľúbených prezenčných kurzov, ktoré už pomohli európskym učiteľom splniť ich potreby v oblasti odbornej prípravy. Náklady spojené s účasťou na kurzoch môžu byť pokryté z finančných zdrojov programu Erasmus+ (Kľúčová akcia 1: Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl).
 3. Webináre: zapojte sa do malých vzdelávacích aktivít zameraných na každomesačné témy portálu School Education Gateway a iné témy.
 4. Univerzálnych učebných materiálov vytvorených európskymi inštitúciami a v rámci projektov financovaných EÚ.

On-line a prezenčné kurzy sú k dispozícii v katalógu kurzov Erasmus+.

Čo sú to on-line kurzy?

Rating: 4/5

Kurzy sú navrhnuté tak, aby zohľadňovali požiadavky učiteľov a konkrétne sa zameriavali na niektoré z hlavných prekážok, ktoré učitelia uviedli v rámci prieskumu TALIS realizovanom organizáciou OECD. Kurzy sú k dispozícii v angličtine a jednom ďalšom jazyku.

Pracovný program on-line kurzov na stránke Teacher Academy podporuje Pedagogický poradný zbor. Viac informácií o zbore nájdete tu.

Môže ktorýkoľvek používateľ pridať on-line kurz do katalógu kurzov?

Rating: 4/5

On-line kurzy na stránke Teacher Academy sú centrálne organizované na úrovni platformy School Education Gateway. Preto môžu v súčasnosti zverejňovať nové on-line kurzy len administrátori platformy School Education Gateway. Všetci používatelia (poskytovatelia kurzov) môžu naďalej zverejňovať svoje prezenčné kurzy bežným spôsobom v súlade Podmienkami.

On-line kurzy na stránke Teacher Academy (MOOC)˅

Čo je to MOOC kurz? Ako sa môžem zúčastniť a vzdelávať sa v MOOC kurze?

Rating: 4/5

MOOC (Hromadné otvorené on-line kurzy) sú kurzy s otvoreným prístupom na internete. Ak nie ste oboznámení s MOOC kurzami, pozrite si toto video. Ak chcete získať čo najviac z účasti na MOOC kurze, pozrite si toto video.

Kto sa môže zúčastniť na kurze?

Rating: 4/5

Napriek tomu, že kurzy sú zamerané na učiteľov v triedach a iných odborníkov v oblasti vzdelávania pracujúcich v školách, môže sa na nich zúčastniť ktokoľvek, kto je zaregistrovaný na platforme School Education Gateway.

Aká je cena za účasť na kurze?

Rating: 5/5

Všetky kurzy poskytované stránkou Teacher Academy sú bezplatné pre všetkých účastníkov! Kurzy financuje Európska komisia ako súčasť platformy School Education Gateway.

Koľko času si vyžaduje účasť na kurze?

Rating: 5/5

Čas sa líši v závislosti od kurzu, no vo väčšine kurzov sa na ukončenie modulu vyžaduje približne 3-4 hodiny práce týždenne. Zámerom je, aby ste strávili profesionálnym rozvojom približne 30 minút denne. Záleží však na vás, koľko času chcete stráviť venovaním sa kurzu. Väčšina účastníkov našich kurzov uviedla čas od 2 do 3 hodín týždenne, no niektorí uviedli, že sa kurzom zaoberali podrobne a venovali mu viac času.

Ako sa zapíšem do on-line kurzu na stránke Teacher Academy?

Rating: 5/5

Ak sa chcete zapísať do kurzu, najskôr sa musíte zaregistrovať ako používateľ na platforme School Education Gateway. Ak sa vám to zdá zložité, pozrite si návod. Po prihlásení sa alebo vytvorení používateľského účtu, navštívte stránku Teacher Academy a pozrite si ponuku on-line kurzov. Vyberte si ktorýkoľvek kurz, aby ste sa dostali na jeho úvodnú stránku a potom kliknite na oranžové tlačidlo „Zapísať sa do kurzu“ vpravo.

Aké zariadenie alebo softvér potrebujem na úspešnú účasť na kurze?

Rating: 5/5

Na to, aby ste sa zúčastnili na kurze, potrebujete len stabilné internetové pripojenie a najnovšiu verziu jedného z hlavných internetových prehliadačov.

On-line kurzy na stránke Teacher Academy sa najlepšie zobrazujú pomocou prehliadača Chrome alebo Firefox, ale sú certifikované aj pre Internet Explorer, Windows Edge a Safari. Bohužiaľ, v súčasnosti nepodporujú prehliadač Opera, takže pri jeho používaní sa môžete stretnúť s drobnými problémami.

V rámci niektorých kurzov ponúkame webináre, čo sú 1-hodinové on-line semináre naživo, pri ktorých sa využíva nástroj Webex alebo Adobe Connect. Pri niektorých systémoch si možno budete musieť stiahnuť malý kúsok softvéru, aby tento nástroj fungoval. Pre účely webinárov nepotrebujete webovú kameru či mikrofón.

Je pre účely kurzu potrebné používať sociálne médiá?

Rating: 4/5

Napriek tomu, že sociálne média nie sú potrebné, ich používanie v rámci kurzu na stránke Teacher Academy urobí váš zážitok zábavnejším! Ak sa zapojíte do skupiny vytvorenej pre kurz na sociálnej sieti Facebook a budete sledovať diskusie s hashtagom kurzu na sieti Twitter, budete mať možnosť spoznať podobne zmýšľajúcich účastníkov, vymieňať si užitočné zdroje a informácie a podeliť sa o svoje myšlienky a názory na kurz. Samozrejme by ste si mali pozrieť fóra súvisiace s kurzom, kde môžete klásť otázky a my vám na ne odpovieme.

Získam za účasť na kurze digitálny certifikát?

Rating: 4/5

Po úspešnom absolvovaní kurzu získajú účastníci digitálny certifikát a digitálny odznak. Viac informácií o certifikácii v rámci každého kurzu nájdete v časti Často kladené otázky kurzu, na ktorom sa chcete zúčastniť.

Čo je to digitálny odznak (e-Odznak)?

Rating: 3/5

Digitálne odznaky sú platné indikátory toho, že ste získali určitú zručnosť či vedomosť, alebo dokončili určitú úlohu. Digitálne odznaky môžete použiť na to, aby ste preukázali, že ste dokončili úlohy a prebrali témy v každom module. Odznaky môžete vložiť do svojich on-line profilov, alebo ich môžete importovať do vášho Mozilla Backpack. Mozilla Backpack je miesto, kde môžete zhromažďovať všetky vaše digitálne odznaky z rôznych kurzov a od rôznych poskytovateľov odbornej prípravy. Potom môžete vašim potenciálnym zamestnávateľom poskytnúť internetový odkaz na toto miesto, ktorí tak získajú jasný prehľad o vašich úspechoch. Viac informácií nájdete na stránke: openbadges.org

Po ukončení modulu v kurze vám bude udelený digitálny odznak. Existuje aj kurzový odznak, ktorý získate po ukončení všetkých modulov.

Koho môžem požiadať o pomoc?

Rating: 5/5

Ak máte otázky ohľadom určitého on-line kurzu, navštívte časť Často kladené otázky daného kurzu. Ak ani tam nenájdete odpoveď, nechajte odkaz vo fóre kurzu v kategórii „Technické otázky alebo záležitosti“, kde vám naň odpovieme, pretože niektorí vaši kolegovia môžu mať tú istú otázku. Ak máte všeobecné otázky ohľadom platformy School Education Gateway alebo stránky Teacher Academy, pozorne si prečítajte túto časť Často kladené otázky, kde nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Môžem získať prístup do kurzov Teacher Academy po ich ukončení?

Rating: 4/5

Kurzy ostávajú otvorené neobmedzene pre kohokoľvek, kto by si chcel prezrieť ich obsah a nájsť spôsoby na zlepšenie svojich pedagogických postupov. Upozorňujeme však, že po pôvodnej realizácii už kurzy nie sú moderované a nie je možné za ne získať certifikát.

Môžem získať formálne kredity za účasť na kurzoch Teacher Academy?

Rating: 4/5

Či vaše ministerstvo školstva alebo iné akreditačné organizácie uznajú záverečný certifikát o absolvovaní kurzu závisí od každej krajiny.

Učiteľom z Portugalska môže byť úspešné absolvovanie kurzu na platforme Teacher Academy formálne uznané ako platný kontinuálny profesionálny rozvoj a môžu preto získať relevantný počet hodín odbornej prípravy tak, že pošlú svoj certifikát organizácii Conselho Científico e Pedagógico de Formação Contínua (CCPFC) na adresu Rua do Forno, nº 30, 1º andar - apartado 2168, 4700 - 429 Braga, Portugalsko. Ak mate záujem o ďalšie informácie, prosím, obráťte sa na CCPFC.

Vo väčšine iných prípadov certifikát zatiaľ nebude uznaný, ale pracujeme s ministerstvami a univerzitami na tom, aby učitelia dostali uznanie, ktoré si zaslúžia za absolvovanie našich kurzov.

Čo sú to skupiny absolventov a edičné rady?

Rating: 3/5

Skupiny absolventov kurzu a edičné rady budú založené na konci každého kurzu za účelom uznať vynikajúcu prácu účastníkov v kurze a poskytnúť priestor na trvalú interakciu medzi bývalými účastníkmi kurzu. Každý, kto ukončí kurz na platforme Teacher Academy dostane pozvánku do skupiny absolventov kurzu. Skupina absolventov kurzu ponúka účastníkom kurzu miesto, kde môžu pokračovať v činnostiach a výmene informácií s ostatnými absolventmi po ukončení kurzu. Edičná rada bude vytvorená z členov skupiny absolventov a bude sa skladať z 10 – 30 ľudí, ktorí počas kurzu predviedli odhodlanie a vynikajúcu prácu. Účelom rady je posúdiť a ohodnotiť výstupy kurzu vytvorené účastníkmi, ktoré boli označené ako pozoruhodné, aby sa nakoniec mohol urobiť výber práce, ktorá bude odborne redigovaná, preložená a potom zverejnená na portáli School Education Gateway.

Pre poskytovateľov kurzov˅

Kto môže vkladať položky do databázy?

Rating: 4/5

Ktokoľvek môže vložiť kurz, príležitosť v oblasti mobility alebo žiadosť o strategické partnerstvo na platformu School Education Gateway. Jedinou podmienkou pre vytvorenie položky v databáze je, že používatelia musia mať individuálny prihlasovací účet spojený s organizáciou a každá organizácia musí mať identifikačné číslo účastníka (PIC). Po vytvorení účtu môžu používatelia vkladať položky v ktorejkoľvek sekcii. Od prispievateľov sa vyžaduje, aby rešpektovali podmienky platformy School Education Gateway.

Môžem do databázy vložiť položku, ktorá nesúvisí so školským vzdelávaním?

Rating: 4/5

Platforma School Education Gateway je určená pre európsku komunitu škôl. S cieľom zachovať význam platformy pre túto komunitu, snažíme sa zabrániť vkladaniu položiek súvisiacich s inými oblasťami (vyššie vzdelávanie, odborná príprava, vzdelávanie dospelých), pokiaľ nesúvisia so školským vzdelávaním.

Ako môžem vložiť položku do oddielu Katalóg kurzov/Príležitosti v oblasti mobility/Strategické partnerstvá?

Rating: 4/5

Je to podrobne vysvetlené v Návode na používanie nástrojov Erasmus+, ktorý je k dispozícii v 23 jazykoch. Prípadne si môžete pozrieť toto video, kde nájdete podrobné pokyny.

Chcem ponúknuť kurz, ktorý sa uskutoční niekoľkokrát. Mal by som ho vložiť do Katalógu kurzov niekoľkokrát?

Rating: 4/5

Ak organizujete ten istý kurz pri viacerých príležitostiach, stačí, ak ho v Katalógu kurzov vytvoríte len raz. Ak chcete uviesť niekoľko dátumov, použite možnosť „viacnásobné relácie“. Pokyny na to, ako to urobiť, nájdete v Návode na používanie nástrojov Erasmus+ (strana 14).

Môžu sa rôzne relácie kurzu odohrávať na rôznych miestach?

Rating: 4/5

V súčasnosti môžete vybrať len jedno miesto pre rôzne relácie vášho kurzu. Ak sa váš kurz odohráva na dvoch rôznych miestach, navrhujeme, aby ste vytvorili dve nezávislé položky s kurzom. Pozrite si nižšie uvedený príklad:

 • Kurz ABC v Taliansku
  • Dátumy relácie 1
  • Dátumy relácie 2
  • Dátumy relácie 3
 • Kurz ABC v Poľsku
  • Dátumy relácie 1
  • Dátumy relácie 2
  • Dátumy relácie 3

Pred nejakou dobou som vložil kurz do Katalógu kurzov a už ho tam nemôžem nájsť. Prečo?

Rating: 4/5

Viditeľnosť kurzov súvisí s ich dátumom začiatku/ukončenia. Keď sa kurz už skončil, nebude sa ďalej zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania v Katalógu kurzov. Ak sa váš kurz ešte neskončil, no aj tak ho tam nemôžete nájsť, odporúčame, aby ste preverili, či ste správne uviedli dátum začiatku a ukončenia. Všimnite si tiež, že kurzy sa automaticky zobrazujú v chronologickom poradí, pričom prvé v zozname sa uvádzajú tie najskoršie. To znamená, že na čím neskorší dátum je váš kurz naplánovaný, tým ďalej v zozname je uvedený.

Som poskytovateľom kurzov a rád by som sa spojil s inými poskytovateľmi kurzov. Kde to môžem urobiť?

Rating: 3/5

Ak ste poskytovateľom kurzu a chceli by ste diskutovať s inými poskytovateľmi, navrhujeme vám, aby ste sa zapojil do skupiny Poskytovatelia kurzov Erasmus+ na LinkedIn.

Ako môžem pridať online kurz do Katalógu kurzov?

Rating: 4/5

V súčasnosti môžu externí poskytovatelia kurzov pridávať do katalógu len prezenčné (osobné) kurzy. Online kurzy, ktoré sa v súčasnosti v katalógu nachádzajú, sú poskytované výhradne tímom School Education Gateway a podpornými odborníkmi.

Ako môžem vymazať položku, ktorú som vytvoril?

Rating: 3/5

Vždy môžete vymazať vaše vlastné položky, pokiaľ k nim ešte neboli pridané hodnotenia alebo posudky. Ak tak chcete urobiť, vojdite do svojho profilu a do panelu na spravovanie vašich položiek (napríklad, vojdite do časti „Kurzy“, „Moje kurzy“). Nájdite položku, ktorú si želáte odstrániť a kliknite na tlačidlo „vymazať“, ktoré sa pod ňou nachádza.