Info

School Education Gateway je online platforma prezentovaná v 29 európskych jazykoch a určená pre učiteľov, vedenie škôl, výskumných pracovníkov, pedagógov, ktorí školia učiteľov, tvorcov politík a iných odborníkov v oblasti školského vzdelávania, vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Zapojte sa už dnes a informujte sa o európskej politike a aktivite pre školy!

Štyri dobré dôvody na používanie platformy

School Education Gateway je bezplatná pre všetkých používateľov. Tu môžete:

  • INFORMOVAŤ SA – prostredníctvom nového obsahu dopĺňaného každý týždeň, vrátane článkov prezentujúcich názory odborníkov, spravodajských článkov, rozhovorov, aktuálnych publikácií a príkladov osvedčených postupov.
  • NÁJSŤ ZDROJE – ako sú správy z nedávneho výskumu, učebné materiály vytvorené v rámci európskych projektov a kurzov odbornej prípravy a Európsky súbor nástrojov pre školy, s materiálmi zameranými na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky a nástrojom na sebahodnotenie, ktoré vám pomôžu vytvoriť si vlastné školské činnosti.
  • ROZVÍJAŤ SA – s Teacher Academy, platformou ponúkajúcou bezplatné online kurzy z dielne vlastných odborníkov, ako aj webináre a učebné materiály.
  • OBOZNÁMIŤ SA S FINANCOVANÍM – prostredníctvom príležitostí v programe Erasmus+, pozostávajúcich z troch praktických nástrojov (katalóg kurzov, zoznam príležitostí v oblasti mobility a vyhľadávanie strategických partnerstiev) pre školy, ktoré im pomôžu pri príprave žiadostí o grant Erasmus+.


Spájanie politiky a postupov

Platforma podporuje politické priority pre školy stanovené Európskou komisiou a prebiehajúce výzvy v školskom vzdelávaní. Obsah je tematicky kategorizovaný, čo vám pomôže nájsť relevantné zdroje zodpovedajúce vašim záujmom. Ak chcete vyhľadávať podľa témy alebo typu informácií, navštívte stránku s vyhľadávaním a vyberte si tému alebo typ informácií, ktoré vás zaujímajú.

Môžete sa zoznámiť aj s témou mesiaca a objavovať obsah prostredníctvom tematických stránok.


Ďalšie informácie

Čo sú School Education Gateway a eTwinning:

Propagačný balík:

Propagačný balík si môžete stiahnuť tu (.ZIP, ~27 MB). Väčšina materiálov je k dispozícii v 23 jazykoch. Ak si ich chcete stiahnuť v inom jazyku, zvoľte daný jazyk v menu vpravo hore a vráťte sa dole do časti propagačný balík. Niektoré materiály sú k dispozícii len v angličtine. V takom prípade si môžete stiahnuť zdrojové materiály tu (.ZIP, ~39 MB).


School Education Gateway je iniciatíva Európskej komisie. Financuje ju Erasmus+, európsky program pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Riadi ju Európska komisia (EK) a realizuje ju Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). V mene Európskej únie ju prevádzkuje European Schoolnet, medzinárodné partnerstvo ministerstiev školstva, ktoré tvorí vzdelávanie pre školy, učiteľov a žiakov v celej Európe. Platforma School Education Gateway je spojená s eTwinning, komunitou škôl v Európe.