Sondaj de opinie: Conştiinţa şi expresia culturală

Picture: Serhiy Kobyakov / Shutterstock.com

Ce părere are comunitatea educaţională de astăzi despre necesitatea şi metodele de a contribui la dezvoltarea conştiinţei şi expresiei culturale a elevilor? Ajutaţi-ne să găsim răspunsul la această întrebare participând la acest mic sondaj de opinie axat pe una dintre competenţele-cheie ale secolului 21!

Conştiinţa şi expresia culturală poate fi definită drept aprecierea expresiei creative a ideilor, a experienţelor şi a emoţiilor printr-o serie de canale (muzică, teatru, literatură şi arte vizuale) [1].

Rezultate obținute

Care dintre următoarele direcţii consideraţi că ar fi mai relevantă pentru tineri, pentru a-şi dezvolta conştiinţa culturii contemporane şi tradiţionale, precum şi propria expresie culturală?

 • Cultura naţională
 • Culturile europene
 • Culturile globale

Poll results graph


În şcoala sau regiunea mea, conştiinţa şi expresia culturală se predă, cu precădere,

 • la orele de arte (arte vizuale, muzică, teatru, dans etc.).
 • la orele de discipline umane (istorie, filozofie etc.).
 • la orele altor discipline (ştiinţe, tehnologie, educaţie civică etc.).
 • de-a lungul întregului spectru curricular.

Poll results graph


Consider că predarea conştiinţei şi expresiei culturale ar trebui să se realizeze, cu precădere,

 • la orele de arte (arte vizuale, muzică, teatru, dans etc.).
 • la orele de discipline umane (istorie, filozofie etc.).
 • la orele altor discipline (ştiinţe, tehnologie, educaţie civică etc.).
 • de-a lungul întregului spectru curricular.

Poll results graph


Care dintre următoarele obiective consideraţi a fi cel mai relevant pentru a dezvolta conştiinţa şi expresia culturală la tinerii provenind din familii de migranţi?

 • Integrare prin familiarizarea tuturor elevilor cu canoanele culturale naţionale şi europene existente..
 • Dezvoltarea unor identităţi culturale diverse graţie sondării unei game variate de culturi şi moduri de expresie
 • Dezvoltarea capacităţii de apreciere şi delectare cu opere de artă şi spectacole şi a competenţelor creative

Poll results graph

[1] Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii).