Sondaj de opinie: Artele în educație - Rezultate obținute

Image: Marko Poplasen / Shutterstock.com

Integrarea artelor și culturii în educație poate servi drept vector de modernizare a sistemelor de învățământ, diversificând strategiile pedagogice și contribuind la stimularea conștiinței sociale și culturale a elevilor de toate vârstele, în cadrul unui proces de învățare ghidată.

Acest obiectiv a fost clar definit în Agenda de la Seul: obiective pentru dezvoltarea educației artistice (2010), elaborată de UNESCO, singurul document acceptat la nivel internațional în sfera educației artistice. Documentul face apel la autorități și comunități, solicitându-le să mărească accesul la educația artistică, să amelioreze calitatea acesteia și să o folosească pentru a soluționa problemele sociale și culturale ale lumii.

Studiile arată că una dintre cele mai bune modalități de a antrena elevii în procesul de învățare este de a încorpora diverse forme de artă în acest proces. Învățarea cu ajutorul artelor are un caracter experiențial și senzorial, fapt ce o face memorabilă și antrenantă. Are, de asemenea, un caracter creativ și interactiv, dat fiind că procesul artistic este unul de explorare și participare, și presupune abilități de nivel înalt precum colaborarea, gândirea critică, imaginația, creativitatea, soluționarea problemelor, adaptabilitatea și autoevaluarea. În plus, utilizând artele în educație, oferim elevilor instrumente concrete pentru a se exprima și îi încurajăm să-și descopere preocupările și să găsească soluții la probleme.

Sensibilizarea și exprimarea culturală este una dintre cele opt competențe-cheie ale învățării pe tot parcursul vieții, favorizând exprimarea creativă a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, precum literatura și artele vizuale și ale spectacolului. Profesorii joacă un rol esențial în procesul de formare și dezvoltare a acestei competențe de către elevi. Demersul nu trebuie să se limiteze la orele de educație artistică, putând fi integrat în lecțiile mai multor discipline, de la matematică la studiul limbilor. De asemenea, școlile pot încheia parteneriate formale sau non-formale cu organizații artistice de pe plan local. Colaborarea se poate concretiza sub forma unor vizite întreprinse de artiști în școli, a unor ateliere de artă în centrele artistice, a unor producții dramatice după încheierea orelor și multe altele.

Ce părere aveți? Reprezintă artele o prioritate în învățământul preuniversitar? Considerați că elevii au de câștigat pe termen scurt și lung? Este o pierdere de timp și resurse?

Sondajul despre rolul artelor în educație s-a desfășurat pe School Education Gateway între 5 și 15 iulie 2018, totalizând un număr de 516 răspunsuri.


Rezultate (N=516)

1. Ce forme de educație artistică sunt oferite elevilor din școala dumneavoastră sau dintr-o școală pe care o cunoașteți? Selectați toate variantele relevante.

Poll on arts for learning - Results - Graph 1

Marea majoritate a celor 516 respondenți au indicat faptul că educația artistică în școala lor sau într-o școală pe care o cunosc este oferită în cadrul disciplinelor artistice mai „tradiționale” precum muzica (74%), desenul și pictura (70%) și activitățile/orele de teatru (50%). Aproximativ o treime din respondenți au declarat că tot cu titlu de educație artistică sunt oferite corul (35%), dansul (31%) și artizanatul (28%), în timp ce fotografia, lecțiile de instrument, filmul/media, designul grafic, ceramica, designul vestimentar și stampele sunt mai rar oferite elevilor: între 6% și 20% din respondenți au indicat faptul că acestea sunt oferite în școala lor sau într-o școală pe care o cunosc.

2. La ce discipline sunt încorporate/folosite artele? Selectați toate variantele relevante.

Poll on arts for learning - Results - Graph 2

Răspunsurile la această întrebare arată ca artele sunt încorporate în discipline diverse, însă, cu precădere, în disciplinele artistice și umaniste, și mai puțin în matematică și științe.

Profesorii de discipline umaniste – limbi străine (60%), istorie (43%), literatură (47%) și limbă maternă (39%) – au tendința să încorporeze și să folosească artele în lecțiile lor.

Artele sunt integrate și în alte discipline, cel puțin într-o anumită măsură, având în vedere că răspunsurile profesorilor de geografie, științe (ambele cu 24%), cultură civică (21%), matematică (19%) și sport (18%) indică faptul că și ei folosesc artele în lecții.

Doar 9% din respondenți au declarat că artele nu figurează deloc în alte discipline.

3. În ce măsură sunt valabile afirmațiile următoare în cazul școlii dumneavoastră sau a unei școli pe care o cunoașteți?

  1. Elevii intră în contact cu educația artistică (arte vizuale, muzică, teatru, dans) suficient de des grație programei școlare
  2. Școala oferă elevilor ocazii suplimentare de a participa la activități axate pe arte vizuale și ale spectacolului (de ex., activități desfășurate după încheierea orelor)
  3. Școala colaborează frecvent cu artiști sau organizații artistice
  4. Educația artistică nu este o prioritate (comparativ cu discipline precum știința, TIC sau sportul)

Poll on arts for learning - Results - Graph 3

Răspunsurile la această întrebare indică existența unor diferențe între școli.

Majoritatea respondenților au considerat că elevii intră în contact cu educația artistică suficient de des grație programei școlare, 57% dintre ei exprimându-și acordul parțial sau total față de această afirmație.

Un procent similar (60%) și-au exprimat acordul parțial sau total față de faptul că școlile oferă elevilor ocazii suplimentare de a participa la activități axate pe arte vizuale și ale spectacolului.

Colaborarea cu artiștii și organizațiile artistice are loc în 47% din școli, însă, în 49% din acestea, ea lipsește.

Deși cifrele arată că artele prosperă în multe școli, în general, respondenții consideră că educația artistică nu reprezintă o prioritate la fel de importantă ca alte discipline, 60% exprimându-și acordul parțial sau total cu această afirmație.

În cazul tuturor celor patru afirmații, o minoritate considerabilă (între 38% și 49%) și-a exprimat dezacordul parțial sau total, ceea ce indică existența unui decalaj între școlile în care artele sunt încurajate și susținute și școlile în care atitudinea față de arte nu este la fel de pozitivă.

4. După părerea dumneavoastră, care dintre următoarele domenii ar putea fi îmbunătățite prin intermediul proiectelor artistice?

Poll on arts for learning - Results - Graph 4

Această întrebare a conturat o perspectivă clară asupra domeniilor care ar putea fi îmbunătățite în urma introducerii proiectelor artistice în procesul de învățare, însă toate domeniile s-au bucurat de un anumit sprijin.

Direcțiile de optimizare care s-au detașat vizibil au fost imaginația și creativitatea de ordin general (70%) și abilitățile de gândire creativă și critică (51%).

Peste o treime din respondenți au declarat că toleranța și aprecierea altor culturi și societăți (37%), dezvoltarea socio-culturală (35%) și sentimentul de împlinire și satisfacție (34%) sunt domenii care pot fi îmbunătățite prin intermediul proiectelor artistice.

Un număr mai mic, dar totuși semnificativ de respondenți au indicat capacitatea de concentrare (29%) și abilitățile manuale (28%) drept domenii care pot fi îmbunătățite grație proiectelor artistice.

Și alte direcții de optimizare s-au bucurat de sprijin: cunoașterea și înțelegerea sinelui (23%), sănătatea mintală sau fizică (22%), cunoașterea și înțelegerea societății (17%) și gândirea transferabilă și abilitatea de a soluționa problemele (16%).

Concluzii

Gama de răspunsuri la acest sondaj evidențiază existența unor contraste legate de rolul artelor în educație.

Majoritatea respondenților sunt de acord că utilizarea și integrarea artelor în proiecte pot contribui la îmbunătățirea multor domenii de dezvoltare a elevului (Î4) și că unele școli (însă nu toate) oferă o gamă variată de forme de educație artistică, de la teatru și pictură la dans și film (Î1).

Pe de altă parte, există multe școli în care educația artistică tinde să nu aibă o prioritate la fel de mare precum cea a altor discipline (Î3), iar activitățile artistice de după ore și colaborarea cu artiștii sau organizațiile artistice externe să fie slab reprezentate (Î3).

În plus, deși artele sunt în mod frecvent integrate în discipline precum limbile străine și istoria, în cazul altor discipline, această frecvență este mult mai redusă (Î2).


Anexă: Rolul respondenților

Poll on arts for learning - Results - Graph 5

Etichete: