Profesorii şi conducerea școlilor

În Europa sunt peste cinci milioane de profesori. Cunoştinţele, competenţele şi atitudinile fiecăruia dintre ei au o mare importanţă, iar calitatea activităţii lor didactice are un impact direct asupra rezultatelor elevilor. În acelaşi timp, ritmul cerinţelor adresate profesorilor este în continuă creştere şi schimbare, ceea ce înseamnă că aceştia au nevoie de sprijin pentru a-şi dezvolta continuu cunoştinţele şi competenţele. Prin urmare, este esenţial ca profesorii să aibă parte de activităţi de formare profesională de cea mai înaltă calitate, începând cu formarea iniţială şi sprijinul oferit profesorilor-debutanţi în primii ani de carieră şi continuând cu activităţile de formare continuă desfăşurate de-a lungul carierei.

Cadrele de conducere ale unei instituții sunt o componentă esenţială a demersului de creare a condițiilor pentru obținerea de rezultate la toate nivelurile sistemelor de învățământ și formare. Liderii școlilor – care nu se referă doar la directori - joacă un rol major în crearea de legături eficiente între școli, între diferitele niveluri de educație și formare, familii, lumea muncii și comunitatea locală, toate cu scopul comun de a crește performanța elevilor.

Această secţiune conţine articole şi alte materiale pe această temă. Vă invităm să aflaţi mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene. Pentru a descoperi şi alte teme, folosiţi meniul din partea superioară a paginii.

Conţinut recent