Alfabetizarea

Alfabetizarea funcțională este capacitatea de a identifica, înțelege, exprima, crea și interpreta concepte, sentimente, date și opinii, atât sub formă scrisă, cât și orală. Ea presupune capacitatea de a comunica și stabili relații cu alții, într-o manieră adecvată și creativă.

Un anumit nivel de alfabetizare funcțională este esențial pentru participarea cu succes la toate aspectele societății moderne. Tehnologiile digitale lărgesc spectrul formelor de citit și scris, diversificând sursele de informare și folosind materiale vizuale, audio și digitale în discipline și contexte variate.

În această secțiune, veți găsi articole și alte materiale pe această temă. Pentru a aborda alte teme, folosiți meniul din partea superioară a paginii.

Conţinut recent

Legături

- Descoperiţi oportunităţile de finanţare oferite de Erasmus+ şcolilor şi profesorilor

- Pentru parteneriate şcolare, vizitaţi platforma eTwinning