Învăţarea limbilor străine

Predarea şi învăţarea limbilor străine este esenţială pentru asigurarea libertăţii de mişcare, muncă şi studiu a cetăţenilor europeni pe teritoriul statelor membre. Demersul va stimula crearea de locuri de muncă şi creştere economică şi va contribui la înţelegerea reciprocă a altor ţări şi culturi. De asemenea, este esenţial să ne asigurăm că deficienţele lingvistice nu sunt o barieră în calea participării la viaţa socială. Rolul Comisiei Europene este de a-şi corela eforturile cu guvernele naţionale, urmărind atingerea obiectivelor cadrului strategic pentru învăţarea limbilor străine cu sprijinul activităţilor Erasmus+.

Eticheta lingvistică europeană încurajează și recompensează practicile inovatoare din domeniul predării și învățării limbilor străine, de la toate nivelurile sistemului de învățământ și formare. Proiectele Etichetei lingvistice europene au contribuit în mod substanțial la promovarea predării și învățării inovatoare a limbilor străine în întreaga Europă.

Această secţiune conţine articole şi alte materiale pe această temă. Vă invităm să aflaţi mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene. Portalul politicilor lingvistice ale Consiliului Europei oferă, de asemenea, o mulțime de resurse relevante pentru această temă. Pentru a descoperi şi alte teme, folosiţi meniul din partea superioară a paginii.

Conţinut recent