Educația antreprenorială

Competențe antreprenorială este capacitatea de a identifica și valorifica oportunitățile și de a planifica și gestiona procesele creative cu valoare culturală, socială sau financiară.

Ea presupune cunoștințe despre contexte și oportunități, abordări ale planificării și gestiunii, principii etice și conștiință de sine.

Printreabilitățile pe care le înglobează se numără creativitatea (imaginație, reflecție critică, soluționare de probleme), comunicarea, mobilizarea resurselor (umane și materiale) și gestionarea incertitudinilor, ambiguității și riscurilor.

Mentalitatea antreprenorială mai presupune atitudini de cunoaștere a propriilor capacități, motivație și perseverență, precum și valorificarea ideilor altora.

Pentru ca educația antreprenorială să dezvolte într-o manieră eficientă competențele elevilor, capacitatea școlilor de a crea medii de învățare stimulante și facilitatoare este la fel de importantă precum competențele personale și competențele profesorilor.

Educația antreprenorială nu se poate concretiza decuplată de lumea exterioară școlii. Pentru a facilita învățarea în alte moduri, ar putea fi indicate parteneriate cu organizații externe.

În această secțiune veți găsi articole și alte materiale pe această temă. Mai multe informații pe această temă puteți citi pe site-ul Comisiei Europene. Pentru a parcurge alte teme, folosiți meniul din partea superioară a paginii.

Conţinut recent