Educația incluzivă și combaterea abandonului şcolar

Parcursul elevilor este în pericol de fragmentare, într-o multitudine de moduri, ceea ce conduce la rezultate nesatisfăcătoare și chiar la abandon școlar. Tranziția între cicluri și tipuri de școli poate reprezenta un moment în care se manifestă problemele, dar poate evidenția și simptomele altor chestiuni. În cazul multor tineri chiar și accesul la educație reprezintă o problemă.

Unul din zece tineri europeni termină o formă de învăţământ sau formare fără să deţină competenţele şi calificările considerate actualmente necesare pentru tranziţia cu succes către piaţa muncii şi participarea activă la societatea contemporană, riscând astfel să ajungă şomeri, să fie excluşi social şi devină săraci.

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu toate acestea, caracteristicile sistemelor de învățământ și climatul școlar sunt alți factori care contribuie la implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a învăța și a fi, iar dacă acestea sunt flexibile, iar părinții și elevii sunt capabili să ia decizii documentate, putem vorbi de o experiență pozitivă pentru elevi.

Se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga comunitate şcolară (conducerea şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un efort colectiv şi coerent, în strânsă colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate.

Această secţiune conţine articole şi alte materiale pe această temă. Vă invităm să aflaţi mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene. Pentru a descoperi şi alte teme, folosiţi meniul din partea superioară a paginii.

Conţinut recent

Legături

Descoperiţi oportunităţile de finanţare oferite de Erasmus+ şcolilor şi profesorilor

Pentru parteneriate şcolare, vizitaţi platforma eTwinning

Vizitați secțiunea Setul european de instrumente școlare și informați-vă cu privire la măsurile pe care le puteți lua pentru a combate abandonul școlar