Cetăţenie

Ţările europene au nevoie de cetăţeni implicaţi în viaţa socială şi politică a acestora, atât pentru a asigura propăşirea valorilor democratice la nivelul individului şi al societăţii, cât şi pentru a stimula coeziunea socială într-o perioadă caracterizată de o tot mai mare diversitate culturală şi socială. Acest deziderat înseamnă că tinerii trebuie să fie echipaţi cu atitudini, competenţe şi cunoştinţe adecvate. Dezvoltarea de competenţe sociale şicivice şi promovarea echităţii, coeziunii sociale şi cetăţeniei active prin intermediul educaţiei continuă să fie unul dintre obiectivele principale ale Cadrului „Educaţie şi formare profesională 2020”. Elaborarea de strategii eficiente, în vederea atingerii acestui obiectiv, este o provocare majoră pentru factorii de decizie şi profesionişti.

Această secţiune conţine articole şi alte materiale pe această temă. Vă invităm să aflaţi mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene. Pentru a descoperi şi alte teme, folosiţi meniul din partea superioară a paginii.

Conţinut recent

Legături

- Descoperiţi oportunităţile de finanţare oferite de Erasmus+ şcolilor şi profesorilor

- Pentru parteneriate şcolare, vizitaţi platforma eTwinning