Competenţe de bază

Un anumit nivel de alfabetizare, competenţe numerice, cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice este esenţial pentru participarea cu succes la toate aspectele societăţii moderne. Aceste competenţe capătă o importanţă tot mai mare pe măsură ce revoluţia digitală dă naştere unor noi modalităţi de a citi şi scrie, precum şi diversificării surselor de informare.

Această secţiune conţine articole şi alte materiale pe această temă. Vă invităm să aflaţi mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene. Pentru a descoperi şi alte teme, folosiţi meniul din partea superioară a paginii.

Conţinut recent

Legături

- Descoperiţi oportunităţile de finanţare oferite de Erasmus+ şcolilor şi profesorilor

- Pentru parteneriate şcolare, vizitaţi platforma eTwinning