Tinerii antreprenori

Image: Michelle D. Milliman/Shutterstock.com

Următorul material didactic are la bază un proiect eTwinning de succes, „Tinerii antreprenori”, și poate fi reprodus de alți profesori. Cel mai bine funcționează ca proiect eTwinning, însă poate fi realizat și independent.

Acest ghid are ca scop dezvoltarea de competențe antreprenoriale prin intermediul activităților practice desfășurate în cadrul unor companii create de elevi într-un context european. Ghidul prezintă un proiect organizat, în mod ideal, cu profesori din alte școli europene. Cu toate acestea, proiectul poate fi derulat și în cadrul școlii sau cu școli de pe plan local.

Fiecare şcoală va crea o companie „reală”, cu membrii desemnaţi ai unui comitet de conducere şi roluri pentru fiecare elev. Pe parcursul acestui program, elevii se vor confrunta cu situații reale de utilizare a TIC și a limbilor străine într-un mediu multicultural.

 • Discipline: cultură civică, economie, informatică/TIC, limbi străine, design și tehnologie
 • Grupa de vârstă: 12-19 ani
 • Durata: 1 an școlar
 • Instrumente TIC: conferință audio, videoconferință, publicații online, alte programe (PowerPoint, video, fotografii și desene)

Obiective

 1. Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale prin practică în urma creării unor companii de juniori în context european, având ca scop importarea şi exportarea de produse specifice regiunilor din care provin elevii.
 2. Identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre ţările UE.
 3. Asigurarea unor situaţii reale pentru punerea în practică şi folosirea TIC şi a limbilor străine ca şi instrumente într-un mediu multicultural.
 4. Integrarea dimensiunii Europene în educaţie.
 5. Învăţarea prin experienţă ca şi consecinţă a faptului că nevoile de învăţare ale elevilor apar în urma problemelor pe care le întâmpină.
 6. Vor învăţa să îşi asume un rol central în procesul de învăţare.
 7. Vor învăţa să pună în practică creativitatea, inovaţia, luarea deciziilor, încrederea în propriile puteri şi vor aprecia în mai mare măsură utilitatea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Proces

Pentru profesori:

Există oportunitatea de a elimina sau de a adăuga noi elemente acestui proiect, însă trebuie ţinut cont că aceasta poate dura până la un an şcolar. Din acest motiv, este important ca, înainte să fie demarat proiectul, profesorii care participă să se întâlnească pe TwinSpace pentru a discuta scopurile/obiectivele, activităţile, aşteptările, rezultatele anticipate ale proiectului, evaluarea şi calendarul proiectului. Profesorii pot derula proiectul pe platforma eTwinning, care le oferă TwinSpace, un spațiu de colaborare astfel configurat încât să susțină proiecte de acest tip. Alternativ, profesorii pot folosi instrumente gratuite precum un grup Facebook, Skype, Google Hangout, Asana, Tricider, Dotstorm etc.

Pasul 1

 •  Introducerea personală

Elevii folosesc activităţi de spargere a gheţii precum cele de pe site-ul eTwinning sau de pe site-uri precum www.icebreakers.ws pentru a se cunoaște. Pentru activitatea de spargere a gheții și cea ulterioară, de comunicare între copii, puteți folosi colţul elevilor din eTwinning sau alte platforme precum Edmodo sau Schoology, precum și instrumente precum Tricider, Padlet, Dotstorm sau altele de acest gen. Indiferent de activitatea de spargere a gheții aleasă, asigurați-vă că fiecare elev va scrie câte un comentariu pozitiv pe marginea mesajelor publicate de fiecare partener.

 • Crearea modelului de companie în fiecare şcoală parteneră

Fiecare şcoală va crea o companie "reală", cu desemnarea membrilor unui comitet de conducere şi a rolurilor pentru fiecare elev (a se vedea legăturile de la sfârşit). Colţul elevilor este spaţiul ideal de comunicare pentru companie, unde elevii pot să stocheze toate documentele şi materialele relevante. Pot, de asemenea, să creeze un spaţiu de ajutor şi/sau o casetă destinată sugestiilor. Membrii comitetului de conducere pot folosi colţul elevilor pentru a comunica între ei sau ca spaţiu de comunicare între ei şi companiile partenere.

Pasul 2

 • Prezentarea companiilor

Elevii se prezintă în postura de deţinători ai rolurilor pe care le îndeplinesc în cadrul companiei. Pentru punerea în practică a acestui exerciţiu pot fi folosite instrumente variate precum Skype, Flashmeeting, Elluminate. Pe cât posibil, folosiţi instrumente care înregistrează interacţiunea. Puteţi, de asemenea, realiza prezentări video sau audio care pot fi stocate în colţul elevilor.

 • Stabilirea produselor (ce trebuie realizate sau re-vândute)

Fiecare grup stabileşte unul sau două produse care vor fi comercializate către celelalte şcoli. Discuţia purtată în acest scop ar trebui documentată, iar fotografiile şi celelalte dovezi ale produselor comercializate pot fi stocate pe TwinSpace folosind un instrument pentru galeria de imagini.

 • Cercetare de piaţă

Prin discuţii între responsabilii cu activităţile de marketing ai companiei ar trebui realizată o campanie de cercetare de piaţă pentru a determina care sunt produsele ideale pentru a fi vândute celorlalte şcoli. 

Pasul 3

 • Crearea catalogului cu produse

Folosind orice instrument de publicare, elevii vor crea fie o revistă, fie un catalog online al produselor şi preţurilor. De reținut că trebuie incluse şi costurile poştale sau de livrare.

 • Vânzarea

Comenzi şi livrări.

Pasul 4

 • Realizarea unui Raport Anual.
 • Întâlnirea Generală Anuală/ Bilanţul companiei 

Evaluarea

O particularitate unică a acestui proiect se referă la faptul că evaluarea este parte integrantă a procesului de învăţare. Elevii trebuie familiarizaţi cu procesul de evaluare într-o manieră pozitivă încă din primele stagii ale proiectului, încurajând, de exemplu, două comentarii pozitive şi o sugestie constructivă din partea lor. Dacă acest obiectiv este realizat cu succes, se anticipează că elevii vor începe a-şi forma următoarele deprinderi şi aptitudini: 

 • Colaborarea adevărată, munca în echipă, prietenia.
 • Abilitatea de a se implica în mod creativ în îndeplinirea sarcinilor.
 • Îmbunătăţirea gândirii critice şi a abilităţilor de negociere.
 • Evaluarea constructivă şi împărtăşirea de idei/activităţi.
 • Îmbunătăţirea utilizării TIC într-un mod relevant, creativ şi inovativ.
 • Respectul pentru ceilalţi, ca membri ai unei comunităţi/culturi.

Bilanţ

Există numeroase opţiuni suplimentare la îndemâna profesorilor şi elevilor în cadrul acestui proiect: de exemplu, crearea unui magazin online/offline corespunzător profilului companiei.

Legături

Kitul unei mini-companii – în engleză