Consiliul consultativ pedagogic Teacher Academy

Consiliul consultativ pedagogic Teacher Academy este responsabil pentru programul cursurilor online oferite de Teacher Academy. Anual, acesta stabileşte cursurile online care vor fi oferite prin intermediul Teacher Academy şi facilitează elaborarea de cursuri graţie asigurării calităţii, consilierii în privinţa practicilor de e-learning, conceperii procesului educativ şi metodelor de predare de ultimă generaţie. Membrii consiliului pedagogic validează planurile de lecţie care definesc parametrii-cheie ai fiecărui curs şi îşi dau avizul asupra materialelor care vor fi folosite în fiecare curs.

Consiliul pedagogic este formar din specialişti în domeniile învăţării online şi a dezvoltării profesionale a profesorilor. Aceştia sunt numiţi anual de Comisia Europeană, pe baza nominalizărilor ministerelor educaţiei şi European Schoolnet. Din comisie fac parte şeful grupului de consiliere pedagogică eTwinning şi reprezentanţii Comisiei Europene.

Luis Fernandes este un director de şcoală pasionat de educaţie şi tehnologie. În calitate de profesor (1991) şi director (din 1997), Luis a avut ocazia de a coordona mai multe proiecte care integrau inovarea şi TIC pentru profesori şi elevi în şcoli. Acestea au fost premiate pe plan local şi internaţional, beneficiind inclusiv de recunoaşterea oficială a Microsoft, care a denumit Grupul şcolar Freixo drept şcoală inovatoare (2012-2016). Luis este profesor calificat şi deţine două grade de master în elaborarea programelor şcolare şi administrarea şcolilor. De asemenea, este formator calificat şi ţine prelegeri în mod regulat la conferinţe şi ateliere de lucru. De asemenea, este membru al unui număr de consilii consultative şi grupuri de lucru axate pe utilizarea tehnologiei în educaţie.

Anne Gilleran activează în calitate de consilier principal şi responsabil pedagogic al Biroului Central de Asistenţă eTwinning. Ea este preşedintele grupului de consiliere pedagogică eTwinning, fiind responsabilă cu organizarea tuturor activităţilor de dezvoltare profesională eTwinning desfăşurate la nivel central. Anne are o experienţă vastă în proiecte educaţionale europene, fiind specializată în dezvoltarea profesională şi formarea profesorilor. Anterior, a lucrat pe post de director de şcoală în Irlanda.

Daniella Tasic Hansen este consultant pe probleme de pedagogie a învăţării online şi coordonator de proiect în cadrul eVidenCenter, Centrul naţional danez de cunoştinţe despre învăţarea online. O perioadă a lucrat cu IT în context educaţional, atât în calitate de profesor, cât şi de consultant pedagogic în diverse proiecte axate pe perfecţionarea profesorilor în IT, pedagogie şi didactică. Unul dintre domeniile ei de activitate este învăţarea online, iar în cadrul acesteia se ocupă de asigurarea calităţii cursurilor online. Printre celelalte domenii de interes ale sale figurează alfabetizarea digitală, didactica şi pedagogia învăţării online şi învăţarea bazată pe jocuri.

Diana Laurillard este profesor universitar în domeniul învăţării cu ajutorul tehnologiilor digitale, în cadrul Laboratorului Cunoaşterii, al Institutului de Educaţie UCL. Domnia-sa coordonează proiecte de cercetare axate pe conceperea suitei de instrumente şi comunităţii online „Learning Designer”, destinată profesorilor şi formatorilor, pe intervenţii bazate pe aplicaţii adaptive, destinate elevilor cu dificultăţi de calcul (discalculie) şi pe utilizarea cursurilor MOOC în formare profesională. Actualmente, ocupă funcţiile următoare: cercetător la Centre for Global HE (UCL-IOE), cercetător la Science of Learning Research Centre (Universităţile din Queensland şi Melbourne), director de studii al unui MOOC consacrat TIC în învăţământul primar şi intitulat „Transformarea învăţării elevilor în toate programele şcolare” , desfăşurat pe Coursera, şi al unuia despre Diverse elemente de bază ale învăţării, desfăşurat pe FutureLearn, membru al comitetelor directoare ale Learning Foundation şi Climate KIC Education. Anterior, a ocupat următoarele funcţii: director al secţiei de strategii de învăţare online al Departamentului pentru educaţie şi calificări, prorector responsabil cu tehnologiile de învăţare şi predare la Open University, membru al Visiting Committee în IT la Universitatea Harvard, membru al grupului de lucru pe teme de neuroştiinţe educative, preşedinte al Asociaţiei pentru tehnologii de învăţare şi consilier al Academiei Regale Flamande a Belgiei. Cel mai recent volum al său este Teaching as a Design Science („Predarea ca ştiinţă conceptuală”), apărut în 2012. Volumul său anterior, Rethinking University Teaching („Reconsiderarea predării la universitate”), 2002, este una dintre cele mai citate lucrări din domeniu.

Madeleine Murray este coordonator naţional al organizaţiei PDST Technology in Education, fiind responsabilă cu elaborarea cursurilor de formare profesională continuă online, în domeniul TIC, destinate profesorilor. Printre responsabilităţile pe care le-a avut în carieră se numără elaborarea e-Learning Handbook and Roadmap („Foaia de parcurs şi manualul învăţării online”) a NCTE. De asemenea, a conceput o serie de cursuri pentru profesori, printre care cursurile online Tablete pentru învăţarea scrierii şi calculului, Scratch pentru învăţare, ICT şi portofoliile online pentru evaluare. Madeleine gestionează, de asemenea, realizarea videoclipurilor care ilustrează bunele practici în utilizarea TIC în şcolile irlandeze. Titulară a unei diplome Trinity College, Dublin, Madeleine este şi profesor în învăţământul primar. Înainte de a activa în educaţie, Madeleine a lucrat mai mulţi ani la proiectarea şi susţinerea de cursuri de formare profesională în TIC pentru organizaţii din sectorul public şi comercial.

Diego Rojas Ruiz deţine o diplomă de licenţă în filologie şi un master în didactica limbii şi literaturii. Este profesor de engleză. Din 2007, lucrează în cadrul Biroului Naţional de Asistenţă eTwinning al Spaniei, găzduit de Institutul Naţional Spaniol de Tehnologii ale Educaţiei şi Formare a Profesorilor. A coordonat conţinutul şi metodologiilor unor activităţi online precum cursuri cu mentori şi MOOC.

Danguole Rutkauskiene este conferenţiat la catedra de inginerie multimedia (Facultatea de informatică) a Universităţii Tehnice Kaunas din Lituania şi specialist în educaţie în cadrul Institutului Baltic de Tehnologii ale Educaţiei (BETI). S-a numărat printre membrii fondatori ai Asociaţiei Naţionale de Învăţământ la Distanţă din Lituania, al cărui preşedinte este în prezent. Danguole este membru al comitetului administrativ al EADTU (Asociaţiei europene a universităţilor cu învăţământ la distanţă), membru al INFOBALT şi al altor asociaţii. A activat, în calitate de coordonator şi partener, în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale, a participat şi organizat seminarii şi conferinţe naţionale, precum şi evenimente internaţionale. Este autoare şi coautoare a 29 de volume şi monografii şi a 174 de articole pe teme de e-learning. Domnia-sa manifestă un interes deosebit faţă de metodologiile de e-learning şi faţă de administrarea şi utilizarea tehnologiilor de învăţare avansate în universităţi şi instituţii de învăţământ. Recent, s-a arătat interesată de cursurile MOOC şi participă în mod activ la studiile despre MOOC desfăşurate la nivel naţional şi internaţional. În plus, a iniţiat trei cursuri MOOC şi a participat la pregătirea şi susţinerea lor.