Cum poate fi integrată inteligența artificială în educație?

Image: Tara Winstead / Pexels.com

Ca urmare a noilor evoluții tehnologice, inteligența artificială (AI) ocupă un loc tot mai important în viața de zi cu zi, inclusiv în educație. Cum ar arăta o oră de curs bazată pe inteligența artificială? În cadrul prezentului articol, facem o scurtă prezentare a AI și explicăm cum poate fi aceasta integrată treptat în educație.

Ce este AI?

Răspunsul la această întrebare se dovedește dificil, deoarece oamenii de știință nu au ajuns la un consens în privința definiției. AI poate fi definită ca un sistem de calcul capabil să execute sarcini inteligente, asociate în mod tradițional cu mintea umană: să interpreteze și să proceseze informații, să învețe, să raționeze, să soluționeze probleme, să facă predicții, să ia decizii și, uneori, chiar să creeze. De ce este greu să definim AI? Potrivit Grupului de experți de nivel înalt privind AI, termenul AI cuprinde deja o referință explicită la noțiunea de inteligență. Cu toate acestea, având în vedere că inteligența (atât a mașinilor, cât și a oamenilor) este un concept vag, cercetătorii AI folosesc cel mai adesea noțiunea de raționalitate. Aceasta se referă la capacitatea de a alege calea cea mai bună ce trebuie urmată pentru a atinge un anumit obiectiv, luând în calcul resursele disponibile și anumite criterii ce trebuie optimizate.

Cum poate fi integrată inteligența artificială în educație?

Există numeroase utilizări promițătoare ale AI care prefigurează maniera în care va transforma educația în următoarele decenii. AI poate accelera învățarea personalizată, poate oferi evaluare și feedback continui elevilor și poate aplica algoritmi de analiză în vederea personalizării procesului de învățare, astfel încât să poată fi adaptat, în timp real, la nevoile elevilor (UNESCO, 2020). AI a demonstrat deja o capacitate uluitoare de a-i susține pe elevii cu nevoie speciale, fiind receptivă la abilitățile lor. Alte exemple promițătoare de utilizări ale AI ar fi evaluarea noilor competențe, analiza predictivă pentru reducerea abandonului școlar (OECD), îmbunătățirea metacogniției și învățarea eficientă în colaborare. Sprijinul AI pentru învățarea în colaborare presupune formarea adaptivă a grupurilor, moderarea de către experți, agenți virtuali și moderare inteligentă în vederea creării unui grup adaptat la o sarcină de colaborare anume (Luckin, Holmes).

Ilustrația de mai jos prezintă o parte din soluțiile pe care AI le poate oferi educației:

AI in Education

După How artificial intelligence is disrupting education | e27

Cum poate fi implementată AI în sala de clasă?

Există trei metode de implementare, în funcție de obiectivele de învățare:

  1. învățare cu AI, cu alte cuvinte, integrarea tehnologiilor AI în activitatea didactică, pentru a stimula învățarea elevilor și a îmbunătăți instruirea. Deși instrumentele și tehnologiile AI sunt create cu precădere pentru firme și sectoare industriale, există un număr de instrumente AI la dispoziția profesorilor care doresc să folosească inteligența artificială pentru a stimula învățarea elevilor. Printre exemplele de instrumente care pot fi folosite la orele de discipline STEM se numără PhotoMath, o aplicație gratuită pentru predarea matematicii, și Seek by iNaturalist, o aplicație care contribuie la identificarea speciilor de animale din fotografii. La orele de limbi străine pot fi folosite Verse by Verse, care le permite elevilor să scrie poezii cu ajutorul AI și să îi descopere pe poeții americani, și Duolingo, pentru învățarea limbilor străine. La orele de studii sociale și arte plastice pot fi folosite Newspaper Navigator, un instrument de căutare prin milioane de fotografii cu ziare istorice, și MuseNet, pentru a descoperi și crea muzică. Instrumente precum Socratic și Brainly pot fi folosite la toate disciplinele.
  2. învățare pentru AI, adică dobândirea de competențe noi, necesare pentru a trăi și munci într-o lume definită de AI. Pentru a valorifica potențialul AI și a face față provocărilor unei lumi definite de AI, elevii trebuie să fie echipați cu competențe de gândire computațională și soluționare a problemelor, precum și cu abilități necesare programării și prelucrării datelor. Code Week pune la dispoziția profesorilor o mare varietate de resurse de predare și învățare.
  3. învățarea AI, altfel spus aplicarea competențelor specifice AI pentru a folosi inteligența artificială eficient și a crea noi instrumente și tehnologii AI. Utilizarea adecvată și eficientă a sistemelor AI eficiente poate, spre exemplu, să învățăm cum să folosim sistemele AI frecventând cursul AI Basics for Schools.

Oportunități și provocări AI

În ultimul deceniu, am fost martorii unor progrese uluitoare ale tehnologiilor AI, iar noile realizări din domeniu nu încetează să ne uimească. Posibilitățile sunt nelimitate… sau cel puțin așa par. În cadrul acestui seminar, Marco Neves, consilier în domeniul tehnologiilor educaționale și AI și coordonator de proiect pe EdTech, explică avantajele pe care le-ar putea conferi AI, dar și dificultățile pe care le-ar putea presupune.

Sunteți pregătiți pentru AI?