2. Cadrele didactice

2.1. Aptitudinile și competențele cadrului didactic

Rolul cadrului didactic se extinde și devine din ce în ce mai solicitant. Se așteaptă de la cadrele didactice să utilizeze o varietate de metode, instrumente și abordări și, de asemenea, să le adapteze în funcție de nevoile elevilor. Aceștia trebuie să posede totodată competențele și aptitudinile necesare pentru a crea o atmosferă plăcută în clasă și să lucreze în colaborare cu alte părți interesate din cadrul școlii și din exteriorul acesteia, cu scopul de a oferi sprijin prompt elevilor.

 

Afişează mai mult

Resurse ( Căutaţi printre toate resursele )

Vă rugăm să rețineți că, momentan, conținutul paginilor de resurse este disponibil doar în engleză.

GRUPURILE INTERACTIVE DIN CADRUL PROIECTULUI INCLUD-ED

Grupurile interactive reprezintă una dintre acțiunile educaționale reușite (AER) identificate în proiectul de cercetare INCLUD-ED. Proiectul a analizat strategiile educaționale care contribuie la depășirea inegalităților și la promovarea coeziunii sociale și pe cele care generează excluziune socială, axându-se în special pe grupurile vulnerabile și marginalizate. Pentru a îmbunătăți educația copiilor și a tinerilor în diferite contexte sunt utilizate grupuri interactive. Acestea constau în gruparea elevilor dintr-o clasă în mici grupuri eterogene, fiecare grup fiind susținut de un adult. Fiecare dintre aceste grupuri este organizat în jurul a patru sau cinci elevi, într-un mod eterogen din punctul de vedere al nivelului abilităților, al genului, culturii, limbii și etniei. Acest exemplu oferă un mod de a înțelege grupurile interactive și rezultatele lor practice.

Domenii: 2. Cadrele didactice; 3. Sprijin pentru elevi; 4. Implicarea părinților

Subdomenii: 2.1. Aptitudinile și competențele cadrului didactic; 3.5. Învățarea și evaluarea; 3.9. Sprijinul specific: migranți, romi; 3.10. Sprijin specific: nevoi educaționale speciale și dificultăți de învățare; 4.3. Spații pentru părinți și implicarea în activitățile educative

Limba: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ţara: ALBANIA; AUSTRIA; BELGIA; BULGARIA; CEHIA; CIPRU; CROAŢIA; DANEMARCA; ESTONIA; FINLANDA; FRANŢA; GERMANIA; GRECIA; IRLANDA; ISLANDA; ITALIA; LETONIA; LITUANIA; LUXEMBURG; Macedonia de Nord; MALTA; NORVEGIA; OLANDA; POLONIA; PORTUGALIA; REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD; ROMÂNIA; SERBIA; SLOVACIA; SLOVENIA; SPANIA; SUEDIA; TURCIA; UNGARIA

Rețeaua studențească „Viața este diversitate” (Leben ist Vielfalt)

Principalul obiectiv al rețelei este acela de a pregăti studenții care se pregătesc pentru o carieră didactică să predea în clase caracterizate prin diversitate. Mai precis, rețeaua își propune: - să ajute studenții care se pregătesc pentru o carieră didactică să își dezvolte sensibilitatea interculturală; - să genereze idei și să promoveze aplicarea unor practici interculturale în școli; - să acționeze ca o rețea pentru studenții care se pregătesc pentru o carieră didactică și care sunt interesați de interculturalitate și eterogenitate; - să acționeze ca forum de discuții și schimb de informații cu privire la dificultățile și metodele de predare în cazul claselor caracterizate prin diversitate; - să ofere cunoștințe specifice și experiențe practice studenților care se pregătesc pentru o carieră didactică. Grupul inițiază schimburi de informații și de experiențe cu privire la predarea în contexte interculturale și organizează acțiuni de sprijin pentru refugiați. Principalul grup țintă al rețelei este acela al studenților care se pregătesc pentru o carieră didactică, dar sunt vizate și cadrele didactice în funcție și alte categorii relevante, precum cadrele didactice universitare. Rețeaua a fost inițial destinată studenților proveniți dintr-un context de migrație care se pregătesc pentru o carieră didactică, dar, la scurt timp, și-a modificat obiectul de activitate pentru a include toți studenții.

Domenii: 2. Cadrele didactice; 5. Implicarea părților interesate

Subdomenii: 2.1. Aptitudinile și competențele cadrului didactic; 2.2. Cadrele didactice și relațiile acestora cu elevii și părinții; 2.3. Educația pedagogică inițială și dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice; 3.6. Învățarea extinsă și extracurriculară

Limba: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ţara: GERMANIA