Transferabilitate

Prezentul set de instrumente oferă exemple de abordări eficiente la nivelul întregii școli pentru prevenirea abandonului școlar. Educatorii care pregătesc abordări la nivelul întregii școli își propun să elaboreze o strategie coerentă pentru abordarea fiecăruia dintre cele cinci domenii vizate de setul de instrumente. Aceste exemple de practici eficiente sunt destinate a fi mai degrabă o sursă de inspirație decât rețete de copiat. La adoptarea și adaptarea de programe și practici, directorii de școli, cadrele didactice și alte părți interesate ar putea să ia în considerare contextele și circumstanțele proprii, precum și necesitățile colectivului lor de elevi.   

Următoarele orientări generale de planificare strategică și implementare sunt relevante pentru toate contextele:

 1. Antrenarea unei game largi de părți interesate (întreg personalul școlii, elevi, părinți și comunitatea în general)[i]
 2. Promovarea drepturilor tuturor persoanelor din școală la egalitate, demnitate, respect, nediscriminare și participare. Drepturile copiilor de a-și face ascultată vocea și de a participa la luarea deciziilor ar trebui sprijinite. Aceste aspecte sunt vitale pentru o comunitate școlară caracterizată prin coeziune și incluziune[ii],[iii],[iv]
 3. Identificarea domeniilor care necesită ameliorări la nivelul școlii și al clasei, precum și la nivelul serviciilor comunitare de sprijin în favoarea familiilor. Instrumentele de diagnosticare utile și forumurile pentru feedback-ul părților interesate sunt importante[v],[vi]
 4. Definirea rezultatelor dorite, precum și a barierelor și a catalizatorilor care contribuie la obținerea acestor rezultate[vii] . Analiza lecțiilor învățate din studiile efectuate asupra cazurilor „de succes”. Pot fi comparate și combinate modele alternative sau pot fi utilizate elementele selectate[viii],[ix]
 5. Asigurarea disponibilității unor resurse (umane și financiare) suficiente.
 6. Lucrul în colaborare. Acest lucru este important pentru directorii de școli, pentru cadre didactice și alți profesioniști, precum și pentru elevi. Colaborarea în interiorul și în afara școlii este importantă pentru consolidarea „inteligenței colective” a comunității școlare.[x]
 7. Stabilirea de așteptări ambițioase pentru elevi și sprijinirea îndeplinirii acestora. Consolidarea aspirațiilor educaționale ale elevilor; creșterea și consolidarea conștientizării și a capacității acestora pentru învățare de-a lungul întregii vieți. Profesorii ar trebui să vadă procesul de învățare prin ochii elevilor lor. Elevii ar trebui să își dezvolte propria lor înțelegere a modalităților optime de învățare. Recunoașterea diverselor nevoi ale elevilor, inclusiv în privința aspectelor academice, culturale și socio-economice, este vitală.[xi],[xii]
 8. Sprijinirea procesului de consolidare a capacităților (dezvoltare profesională, oportunități de învățare în timp). Cadrele didactice ar trebui considerate drept cursanți pe tot parcursul vieții.[xiii],[xiv],[xv]
 9. Elaborarea de orientări, de instrumente și de exemple de bune practici care să sprijine implementarea intervențiilor.[xvi]
 10. Monitorizarea și evaluarea impactului intervențiilor și a consecințelor acestora asupra prevenirii abandonului școlar și realizarea îmbunătățirilor necesare.[xvii],[xviii],[xix],[xx]
 11. Acordarea de timp pentru schimbare[xxi]

[i]Rose, R., Learning from comparative public policy: a practical guide, Routledge, Londres e Nova Iorque, 2005.

[ii] http://www.unicef.org.uk/UNICEFs-Work/UN-Convention/

[iii] http://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/about-the-award/child-rights-in-schools/

[iv] Downes, P., „Developing a Framework and Agenda for Students' Voices in the School System across Europe: From Diametric to Concentric Relational Spaces for Early School Leaving Prevention”, European Journal of Education, vol. 48, nr., 3, 2013, pp. 346-362. Rose, R., 2005.

[v] Rose, R., 2005.

[vi] http://www.unicef.org.uk/UNICEF’s-Work/UN-Convention/

[vii] Rose, R., 2005.

[viii] Ibid.

[ix] Fielding, M., et al., Factors Influencing the Transfer of Good Practice, Universitatea Sussex și Demos, Regatul Unit, 2005.

[x] Seashore Louis, K. et al., Investigating the Links to Improved Student Learning: Final Report of Research Findings, Universitatea Minnesota, St. Paul, 2010.

[xi] Hattie, J.A., Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge, London and New York, 2008 (a se vedea și http://visible-learning.org/, resurse disponibile în limbile chineză, neerlandeză, engleză, franceză și germană).

[xii] Wiliam, D. (2009). An integrative summary of the research literature and implications for a new theory of formative assessment. În H. L. Andrade & G. J. Cizek (Eds.), Handbook of formative assessment. New York, NY: Taylor & Francis (consultați site-ul web al lui Dylan Wiliam pentru mai multe resurse privind evaluarea formativă).

[xiii] Hattie, J.A., 2008.

[xiv] Timperley, H., & Parr, J. (Eds.), Weaving Evidence, Inquiry and Standards to Build Better Schools, NZCER Press, Wellington, 2010.

[xv] Kaser, L., & Halbert, J., Leadership Mindsets: Innovation and Learning in the Transformation of Schools, Routledge, Nova Iorque, 2009.

[xvi] Cobb, P., & Jackson, K., „Towards an Empirically Grounded Theory of Action for Improving the Quality of Mathematics Teaching at Scale”, Mathematics teacher education and development, vol.13, nr. 1, 2011, pp. 6-33.

[xvii] Stufflebeam, D. L. și C. L. S. Coryn, Evaluation Theory, Models, and Applications, Jossey-Bass, San Francisco, 2014.

[xviii] Bryk, A. S., Gomez, L. M., Grunow, A., & LeMahieu, P. G., Learning to Improve: How America’s Schools Can Get Better at Getting Better, Harvard Education Press, Cambridge, MA, 2015.

[xix] Guskey, T. R., & Yoon, K. S., „What Works in Professional Development?”, Phi Delta Kappan, vol. 90, nr. 7, 2009, pp. 495-500.

[xx] Comisia Europeană, EACEA, Eurydice, Asigurarea calității în educație: politici și abordări privind evaluarea școlară în Europa, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2015.

[xxi] Borman, G. D., Hewes, G. M., Overman, L. T., & Brown, S., „Comprehensive School Rreform and Achievement: A meta-analysis”, Review of Educational Research, vol. 73, nr. 2, 2003, pp. 125-230.