Contextul creării Setului european de instrumente școlare

Setul european de instrumente școlare este rezultatul unei activități care se desfășoară la nivelul Uniunii Europene începând din 2011 în legătură cu părăsirea timpurie a școlii. Elevii care părăsesc timpuriu școala sunt descriși ca fiind tineri care părăsesc sistemul de învățământ și formare după ce au absolvit ciclul secundar sau chiar înainte și care nu mai urmează un program de educație sau formare. Conform cercetărilor și datelor statistice, părăsirea timpurie a școlii conduce la un risc crescut de șomaj, de excluziune socială și de sărăcie și generează costuri uriașe pentru persoanele în cauză și pentru societate în ansamblu.

Părăsirea timpurie a școlii a fost avut în vedere în strategia Europa 2020, fiind unul dintre principale cinci obiective ale acesteia: Statele membre au fost de acord să reducă rata medie a părăsirii timpurii a școlii în Uniunea Europeană la mai puțin de 10 % până în 2020 și au stabilit obiective naționale (cu excepția Regatului Unit). In 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o Recomandare privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii. În această recomandare, Consiliul invită statele membre să pună în aplicare politici cuprinzătoare și bazate pe elemente concrete privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, alcătuind combinația potrivită de măsuri de prevenire, măsuri de intervenție și măsuri compensatorii.

Schools Policy

În sprijinul punerii în aplicare a acestei recomandări, a fost inițiat un proces de cooperare între țările europene în materie de politici, prin intermediul unui Grup de lucru tematic privind părăsirea timpurie a școlii (2011-2013). Raportul final al acestuia include mesaje-cheie pentru factorii de decizie, un instrument de autoevaluare a politicilor („listă de verificare”) și exemple de bune practici din statele membre ale UE.

Grupul de lucru privind politicile școlare (2014-2015) și a continuat dezvoltarea bazei de cunoștințe privind părăsirea timpurie a școlii. Acesta a analizat modul în care o abordare mai globală și bazată în mai mare măsură pe colaborare în legătură cu prăsirea timpurie a școlii ar putea fi dezvoltată la nivel de școală și la nivel local și a formulat mesaje de politică menite să ofere recomandări generale factorilor de decizie de la toate nivelurile.

Acest Set de instrumente este rezultatul eforturilor Grupului de lucru de a oferi sprijin concret școlilor și partenerilor acestora pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, pentru a răspunde rapid și adecvat primelor semnale de pierdere a interesului în activitatea școlară și pentru a asigura posibilități de reușită pentru fiecare elev. Având în vedere accentul puternic pe prevenire și intervenție timpurie, Setul de instrumente nu acoperă măsurile compensatorii care au ca scop reatragerea elevilor în sistemul de învățământ și formare (precum programele de tip „a doua șansă”).

Structura și funcționalitățile Setului de instrumente au fost elaborate cu sprijinul Dr. Alessio D’Angelo, Co-Director, Social Policy Research Centre, Universitatea Middlesex.

Conținutul Setului de instrumente este îmbunătățit în mod constant cu sprijinul consiliului editorial:

  • Kirstin Kerr, conferențiar în educație, Universitatea din Manchester
  • Per Kornhall, PhD, cercetător, Universitatea Mälardalens, Suedia
  • Cosmin Ionut Nada, PhD, cercetător, Universitatea din Porto
  • Erna Nairz-Wirth, profesor, Universitatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Viena
  • Teresa Sordé Martí, profesor asociat Serra, Universitate Autonomă din Barcelona
  • Ward Nouwen, cercetător, Universitatea din Anvers (2016-2019)